10. výročí od povodní

Autor - Jana Jermanová Jakubská

Den Země v českolipském muzeu

15.4.2016 03:00 | Muzeum

Desátý ročník Dne Země 21. dubna od 9.00 do 15.00 hodin ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě je tentokrát pořádán v odborné spolupráci s Lesy ČR, s. p. a tématem je ochrana přírody v Libereckém kraji. Pro žáky všech typů škol i pro širokou veřejnost je připraveno více jak 20 odborných a tvůrčích zastavení, včetně prohlídek přírodovědných expozic muzea a galerie.

Studenti z Turnova vystavují v ambitu

18.3.2016 12:04 | Muzeum

Ve středu 9. 3. byla po delší výstavní odmlce v prostorách ambitu zahájena výstava studentský prací střední uměleckoprůmyslové školy a VOŠ v Turnově. Slavnostního zahájení se zúčastnila i ředitelka školy Ing. Jana Rulcová a členka rady Libereckého kraje Alena Losová. Součástí vernisáže byl kytarový hudební doprovod a komentovaná prohlídka v podání
akademického sochaře Jana Mastníka, který učí na této škole obor umělecké zámečnictví a kovářství.

Stroje a strojky

11.7.2012 10:58 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá v prostorách výstavní síně ambit výstavu z vlastních sbírek pod názvem „Stroje a strojky“.

Skalní umění a život kočovníků Střední Asie

10.7.2012 16:54 | Muzeum

Stovky tisíc skalních kreseb byly za tisíciletí vytesány do kamenů podél dávných cest. Ve všech kontinentech, kromě Antarktidy, v pouštích, ve stepích či v polárních tundrách, nebo na hřebenech vysokých hor, tam všude v minulosti pobývali nebo putovali lidé, kteří ať už jednotlivými kresbami či celými kompozicemi kreseb vyjadřovali své pocity a potřeby.

Výstava fotografií fotoklubu OBSCURA Liberec

4.7.2012 11:18 | Muzeum

V ambitu českolipského muzea na Svatých schodech se od 12. července 2012 představí fotoklub Obscura z Liberce. V současné době má tento klub třináct členů a jeho základní filozofií je koncepční práce s fotografickým obrazem, motivem, formou a obsahem.

Výstava děl Moniky Holečkové a Josefíny Duškové

2.7.2012 15:20 | Muzeum

Nová výstava v českolipské muzejní galerii Jídelna nese název „Otisky Ze mě“ a představí tvorbu dvou sester, malířky Moniky Holečkové a sochařky Josefíny Duškové. Jejich společným tématem se stala země, země jako ženský živel, ze které vychází hmota a tvar, a země jako matka, dávající podmínky pro život a život sám.

Z let sedmdesátých

25.6.2012 21:45 | Muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá druhou část výstavního cyklu usilujícího o poznání základních historických souvislostí nedávné minulosti: Z let sedmdesátých … Zachycuje život Českolipska v době označované jako léta normalizace.

IX. Muzejní noc v České Lípě

27.5.2012 11:37 | Muzeum

Již po deváté pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v sobotu 2. 6. od 20.00 do půlnoci muzejní noc. Letos bude mít nádech divokého západu. Návštěvníci, které uvítá flašinetář, budou moci nahlédnout do expozic v netradiční potemnělé atmosféře, kterou umocní i bohatý kulturní program především v klášterní zahradě, ale i v ambitu a na rajském dvoře.

Pátá Žabí noc v České Lípě

6.5.2012 22:20 | Muzeum

Žabí noc je již tradiční akcí pořádanou ekoporadnou ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Letošní pátý ročník proběhne v pondělí 7. května od 20.00 hod. a potrvá do 22. hodiny na dubickém parkovišti areálu povodí Ohře (u firmy Fehrer).

Oybin včera a dnes

11.3.2012 11:24 | Muzeum

Českolipské muzeum zve milovníky fotografie na nevšední výstavu historických a současných fotografií hradu a kláštera Oybin, který je jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice a vyhledávaným cílem turistů v Žitavských horách.