Autor - Markéta Žitná

Festival Benátská! se koná i za podpory kraje

26.7.2017 17:29 | Hudba

Už od čtvrtka 27.7. Liberec a vesecký areál ožije 25. ročníkem hudební přehlídky Benátská! Třídenní festival se koná i za podpory Libereckého kraje. Hejtman Martin Půta nad jeho konáním opět převzal záštitu a v loňském roce byl zařazen na seznam významných akcí s nadregionálním přesahem, které jsou a budou během pěti let podpořeny.

Kotlíkové dotace se na podzim znovu otevřou. Teď už bez fronty

25.7.2017 06:31 | Region

Liberecký kraj chystá další vlnu dotací na výměnu zastaralých neekologických kotlů pro domácnosti. Takzvané kotlíkové dotace tentokrát nemusí provázet dlouhé fronty zájemců, protože nově si lidé budou moci žádosti podávat elektronicky. K rozdělení bude pro žadatele připraveno celkem 135 mil. Kč. Výzva k podávání žádostí bude vyhlášena na přelomu září a října a samotné žádosti o dotaci budou moci zájemci podávat od konce října tohoto roku.

Dalších osm úseků krajských silnic se letos dočká opravy

24.7.2017 06:27 | Region

Liberecký kraj pokračuje v rekonstrukcích silnic II. a III. třídy. Rada kraje rozhodla o zhotovitelích rekonstrukcí a oprav u dalších osmi akcí. Začátkem června letošního roku, byla podepsána smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), která zaručuje kraji dotaci ve výši 122,355 mil. Kč. Dotace ze SFDI by měla být navýšena o 18,78 mil. Kč, jako součást kompenzace týkající se navýšení mezd řidičů. Díky zvýšení státní dotace se dočká rekonstrukce silnice III. třídy v Albrechticích v Jizerských horách a havarijní propustky v Kořenově, Cvikově a ve Víchové nad Jizerou. Liberecký kraj plánuje využít dotaci celkem na 26 staveb.

Ministr zdravotnictví navštívil českolipskou nemocnici

24.7.2017 00:00 | Česká Lípa

Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, krajské zdravotnické zařízení, ve středu 19. července navštívil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prohlédl si provoz centrálního příjmu, lůžkové oddělení rehabilitace a ortopedicko-traumatologické oddělení. V rámci své návštěvy se sešel i se zaměstnanci nemocnice, kde hlavním tématem byla diskuze o navýšení platů zdravotních sester a investiční akce.

Liberecký kraj ušetřil na veřejných zakázkách téměř 150 mil. Kč

19.7.2017 06:04 | Region

Kraj vyhodnotil zadané veřejné zakázky za první pololetí roku 2017 a výsledkem byla úspora ve výši 147.566.256 Kč. Hodnocením prošlo 83 veřejných zakázek, zadávaných dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a také veřejných zakázek malého rozsahu. Jejich předpokládaná hodnota činila 553.446.856 Kč, následně byly uzavřeny smlouvy na částku 405.880.600 Kč.