Autor - Miroslav Hudec

„Revitalizace“ bydliště na parkoviště?

9.5.2018 07:24 | Česká Lípa

REVITALIZACE by mohla klidně kandidovat v módní neoficiální soutěži „slovo roku“. Možná i „slovo desetiletí“, soudě aspoň podle toho, jak dlouhou se drží nejen v médích, ale ve veřejném prostoru vůbec. Jeho základem je latinské „vita“, život. Předpona „re“ znamená obnovení, uvedení v původní stav, revitalizace tedy návrat života, znovuoživení. Hezky se to vysvětluje na příkladu revitalizace vodního toku, což znamená například odstranění betonového koryta, obnovení meandrů, tůní, úkrytů pro ryby a další vodní živočichy, výsadbu dřevin a další doprovodné zeleně, která byla neprozřetelně vykácena.

Další oddechový čas pro Tlustec?

24.4.2018 22:52 | Českolipsko

Je to letos už 20 let, co se přestal těžit čedič na kopci, který je nejen významnou krajinnou dominantou, ale také vzácnou přírodovědnou lokalitou, kde se vyskytují i kriticky ohrožené druhy živočichů, jako je třeba orel mořský, skokan ostronosý, vrápenec malý, netopýr brvitý a další. K tomu desítky druhů silně ohrožených či „jen“ ohrožených.

Otužilé alpské šafrány

2.4.2018 19:09 | Českolipsko

Podle místních byly ráno na Velký pátek na Slunečné na Novoborsku čtyři stupně pod nulou. Ale na šafrány bělokvěté (crocus albiflorus), které právě v těchto dnech opět po roce rozkvetly na Farské louce, to zjevně neudělalo žádný dojem. V prosluněném dni rozkvetly v plné parádě.

Stanovisko k aktuálnímu stavu ovzduší v České Lípě

16.2.2018 07:13 | Česká Lípa

Tisková zpráva českolipské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život

Českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život se na své výroční schůzi 14. února 2018 zabývala mimo jiné stavem kvality ovzduší v České Lípě.

Méně je někdy více i při zimní údržbě komunikací

3.12.2017 23:05 | Česká Lípa

Prvního prosince se konečně i v České Lípě tu a tam objevilo něco, co by se dalo s dosti velkou nadsázkou nazvat sněhovým popraškem. Někde by asi bylo třeba použít lupu, aby se to dalo tvrdit s jistotou. Připojené fotografie jsou, myslím, více než výmluvné.

150 let od příjezdu prvního vlaku do České Lípy

13.11.2017 07:22 | Česká Lípa

 Jestli a jak Českolipáci slavili v roce 1967 kulaté výročí stoleté, nevím. Na Českolipsko jsme se přistěhovali až o pár let později. Dodnes lituji, že jsem se nemohl svézt vlakem ze Svoru přes Cvikov do Jablonného, osobní provoz tam byl zrušen v roce 1973. Nebo z České Lípy do Kamenického Šenova, kde přestala pravidelná doprava v roce 1979.

Proč se bouří lidé v Žitavské

16.10.2017 20:25 | Česká Lípa

Vedení České Lípy využilo loňských krajských voleb k uspořádání ankety, jež měla zjistit investiční priority obyvatel. Vyšlo v ní, že tou největší prioritou je zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích. Upozorňovali jsme, že anketa nemusí být reprezentativní, že někteří se jí z nejrůznějších důvodů nechtěli zúčastnit a že to mohlo vést ke zkreslení názorů lidí. Tyto námitky byly odmítnuty jako nepodložené, dokonce byl zastupitelům dodatečně předložen sociologický rozbor vzorku anketníků, který dával vedení města za pravdu.

Koupí Česká Lípa rozhlednu na Špičáku?

2.10.2017 06:06 | Česká Lípa

Letos 28. srpna uplynulo právě 130 let od doby, co byla po požáru a následné rekonstrukci znovu slavnostně otevřena rozhledna na českolipském Špičáku. A dvacet let od doby, co už tam veřejnost nesmí. Jen vzácně současný majitel lidi na věž pustí. Hrozily by jim prý zdravotní problémy v důsledku elektromagnetického záření z vysílacích zařízení, která jsou tam umístěna. Ale víc asi vadí, že majitel rozhledny musí po nich uklízet odpadky. Soudím tak z toho, že i na nové sloupské rozhledně jsou vysílací zařízení, a přece je návštěvníkům přístupná.

Tenkrát v roce 1938 pod Luží

26.9.2017 06:24 | Ostatní kultura

Kdo ví, možná právě tenhle lehký kulomet vzor 26 použili v noci z 22. na 23. září 1938 obránci československé hranice, když dobývali zpět celnici na hraničním přechodu Wache mezi Dolní Světlou a Waltersdorfem, kterou den předtím přepadli a obsadili nacističtí ordneři z nedalekého Varnsdorfu. Patřil totiž v předválečné armádě k nejpoužívanějším automatickým zbraním a konstrukčně z něj vychází i legendární Bren, vyráběný za války ve zbrojovce v anglickém Enfieldu.

Proběhne tradiční vzpomínka na obránce Československa z r. 1938

13.9.2017 06:18 | Ostatní kultura

Už celých čtrnáct let se občané vždy jednu sobotu koncem září scházejí na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf v Lužických horách. Před těmi čtrnácti roky tam byl péčí mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské zbudován památník členům Stráže obrany státu, kteří i tady v Lužických horách v září 1938 bránili hranice republiky před útoky nacistických bojůvek.