Autor - Miroslav Hudec

Prošla sídlištěm destrukční četa robotů?

27.11.2002 04:23 |

Zvuk, který přehlušil hlasité povykování, se mi zdál nějak povědomý a nevěstil nic dobrého. Zabočím do průchodu obchodního komplexu na sídlišti Sever a rázem je mi jasné, co jsem to vlastně slyšel.

V pátek jezdila městská doprava zdarma i v České Lípě

23.9.2002 07:06 |

Je sice pravda, jak uvádí sobotní (21.9.) Českolipský deník, že zastupitelstvo města neschválilo příspěvek třiceti tisíc korun firmě Vett jako náhradu průměrné tržby jízdného, navzdory tomu ale městská doprava zdarma jezdila.

Povodně rehabilitovaly význam železnice

20.8.2002 17:52 |

Není to tak dávno, co byla železnice v České republice odepisována jako dopravní systém dobrý tak pro 19.století. Částečně se to dalo pochopit, uvědomíme-li si, že kritici vycházeli z toho, jak naše dráhy vypadaly krátce po pádu totalitního režimu. Zanedbané, se zastaralým řízením i zařízením, fungující těžkopádně, neoperativně, tak trochu samospádem. Jen pomalu a s obtížemi se zbavují své špatné pověsti, i když se jejich služby postupně zlepšují, hodně v souvislosti s modernizací tzv. koridorů, páteřních drah, které budou zajišťovat rychlé a pohodlné spojení republiky s okolním světem.

Těžba na Tlustci prakticky povolena

17.7.2002 11:20 |

Rozhodnutím z letošního 18.června povolil referát životního prostředí Okresního úřadu v České Lípě zásah do významného krajinného prvku - lesa na Tlustci a do krajinného rázu.

Topoly na Špičáku padly, lidem bylo do breku

11.6.2002 04:14 |

Utěšovali jsme se, že demonstrace organizovaná loni 15.listopadu Hnutím Duha proti úmyslu pokácet mohutné topoly na staveništi původně firmy Lidl na Špičáku v České Lípě přece jen pohnula svědomím odpovědných. Dlouho to tak vypadalo, a když přišel duben, tedy když skončilo období vegetačního klidu, kdy jedině lze stromy kácet (výjimkou mohou být jen havarijní stavy), oddechli jsme si.

Na Beneše bychom neměli zapomínat

28.5.2002 15:30 |

Čekal bych alespoň krátký článek, zprávu, vzpomínku. Rozhlas, televize, noviny, nikde nic. Tedy, abych byl spravedlivý, Deníky Bohemia to jméno drobounkým písmem zmínily v rubrice „Výročí“, mezi daty dvou současných hereček.

Nebezpečné náklady na silnicích nás opravdu ohrožují

6.5.2002 08:49 |

Zamyšlení Miroslava Hudce nad požadavkem 16 starostů z Českolipska, kteří žádají legislativní úpravu přepravy nebezpečných nákladů.

Část cyklostezky vyčištěna

29.4.2002 10:16 |

Sobotního úklidu cyklostezky, organizovaného místní skupinou Hnutí Duha, se zúčastnilo šest dospělých a dvě děti. Za necelé tři hodiny se podařilo uklidit patrně nejznečištěnější část trasy.

Duha bude uklízet cyklostezku

11.4.2002 05:48 |

Místní skupina Hnutí Duha v České Lípě chystá několik akcí k letošnímu Dni Země, který se jako ekologický svátek slaví každoročně 22.dubna.

Pomník prezidenta Masaryka se vrátil do Užhorodu

3.4.2002 08:23 |

Město Česká Lípa přispělo finanční částkou na bustu TGM, která byla odhalena před několika dny v Užhorodě.