Architektonická soutěž na Škroupovo náměstí má své vítěze

Verze pro tisk |

Po půlročním čekání a pauze vynucené koronavirovou krizí známe vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci Škroupova náměstí v centru České Lípy. Máme tak představu, jak by v budoucnu mohlo Škroupovo náměstí vypadat. Výsledky soutěže, která byla vypsána na konci listopadu loňského roku, potvrdili českolipští radní na svém jednání na začátku června. Všechny návrhy si budou moci občané prohlédnout na výstavě, která bude probíhat od 10. – 30. června ve foyer KD Crystal, a to každý všední den od 15 – 18 hodin.

Předmětem architektonické soutěže byla rekonstrukce Škroupova náměstí, přilehlé ulice Prokopa Holého a historických schodů, které Škroupovo náměstí spojuje s ulicí Jindřicha z Lipé. Po rekonstrukci by Škroupovo náměstí mělo být klidovou zónou s množstvím zeleně, stínu, laviček, ale zároveň s dostatečně velkým prostorem pro pořádání menších kulturních akcí a trhů nejrůznějšího druhu. Výrazně navíc ubude parkovacích míst, která by se měla nacházet jen na straně ulice Prokopa Holého.

Do soutěže se řádně přihlásilo celkem 14 architektonických týmů se svými návrhy. Ty mohli podávat do poloviny ledna letošního roku, v polovině února se pak sešla odborná porota, která všechny návrhy posoudila. Předsedou poroty byl zvolen MgA. Ondřej Synek, místopředsedkyní byla starostka města Jitka Volfová. Dalšími členy poroty, kteří osobně hodnotili návrhy na jednání v České Lípě, byli: Ing. Martina Forejtová, Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Marek Žáček, místostarosta Martin Brož, zastupitel Roman Málek, vedoucí odboru rozvoje města a investic Jolana Nebřenská a vedoucí odboru správy majetku Petra Novotná. Kromě prvních tří cen se rozhodli také vyhlásit mimořádnou odměnu, jejich návrh poté potvrdili českolipští radní. 

Výsledky soutěže:
1. cena ve výši 350tis. Kč: M2AU s.r.o. Brno
2. cena ve výši 225tis. Kč: Rehwald Landscape architects Praha
3. cena ve výši 125tis. Kč: Helena Hlávková Liberec
zvláštní odměna ve výši 50tis. Kč: Jiří Žentel Praha za nekonvenční přístup a zároveň velmi kompaktní návrh, který neodporuje zadání soutěže

„Hodnocení všech soutěžních návrhů, které jsme posuzovali anonymně, nám zabralo celý den. Poměrně rychle jsme ve vzájemné shodě rozdělili došlé návrhy na ty, které jsou pro nás přijatelné a ty, které ne. Těžké však bylo rozhodování mezi vhodnými návrhy, ale věřím, že jsme vybrali opravdu ten nejlepší návrh, který nejlépe vyhovuje všem zadaným podmínkám. Pro mě osobně byla nejvíce přínosná diskuse s architekty v průběhu hodnocení a porovnávání našich odlišných přístupů k soutěžním návrhům. Ačkoli je architektonická soutěž zdlouhavou a nákladnou záležitostí, jsem ráda, že jsme ji uspořádali. Škroupovo náměstí se nachází v samém srdci České Lípy, jedná se o archeologicky nesmírně cennou lokalitu a bylo pro nás důležité, aby zde v budoucnu vzniklo něco, co bude architektonicky zajímavé, ale zároveň bude ctít toto zvláštní místo a okolní zástavbu v městské památkové zóně,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

„Mám radost, že bylo v rámci soutěže z čeho vybírat, takže jsem s její úrovní spokojený. Mým cílem jako porotce je vždy pomoci zadavateli, v tomto případě městu Česká Lípa, vybrat vhodný návrh, respektive dobrého partnera pro další spolupráci. Je důležité, abychom my, architekti, dobře porozuměli požadavkům zadavatele a případným rizikům, které může daný návrh přinést v praxi. Výsledek je pak pragmatická volba mezi tím, co my architekti považujeme za dobré a tím, co chce zadavatel. Škroupovo náměstí v budoucnu doplní spektrum veřejných prostranství v centru města. Poskytne místo pro hry, veřejné akce i sousedská setkání,“ doplnil předseda poroty MgA. Ondřej Synek. 

Hodnocení vítězného návrhu:
Návrh nejvyšší měrou vyhověl zadaným kritériím a představám zadavatele. Velkou výhodou je dobře využitelný, dostatečně velký víceúčelový prostor v rovinaté části náměstí, porota ocenila také kvalitní výtvarné zachycení historické stopy kostela, zvonice a děkanského domu. Pro další zpracování porota doporučila doplnit do návrhu výraznější vodní prvek a další mobiliář včetně laviček s opěrkami.
Po vyhlášení výsledků soutěže bude následovat tzv. jednací řízení bez uveřejnění, ze kterého vzejde dodavatel projektové dokumentace na rekonstrukci Škroupova náměstí. O podmínkách zpracování bude město jednat postupně se všemi oceněnými. S kterým z nich se město skutečně domluví, však není jisté. Snahou města je, aby vše bylo připraveno tak, aby se s rekonstrukcí mohlo začít v roce 2022.
 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru