Česká Lípa hledá firmu, která zrekonstruuje Jiráskovo divadlo

Verze pro tisk |

Ještě letos by měla začít dlouho očekávaná rekonstrukce stávající budovy Jiráskova divadla v centru České Lípy. Léta připravovaný projekt se tak dostává do své konečné fáze. Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby schválili českolipští radní na svém jednání 21. dubna, vítěz by měl být znám na podzim letošního roku. Rekonstrukce by pak měla odstartovat v listopadu, dokončena by měla být v létě 2022.

Základem pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby je prováděcí projektová dokumentace a projekt interiéru, který zpracovala firma Adam Rujbr architects, s.r.o., tedy tatáž firma, která vypracovala již projekt rekonstrukce divadla potřebný pro stavební povolení. Náklady na rekonstrukci budovy včetně přístaveb, pořízení nábytku a potřebné divadelní techniky jsou vyčíslené na 197 mil. Kč vč. DPH. Cílem rekonstrukce stávající dosluhující budovy Jiráskova divadla je získat moderní kulturní stánek, který odpovídá současným náročným požadavkům kulturního provozu, je vhodný pro pořádání více kulturních typů akcí a je také únosný pro městský rozpočet.

„Těší mě, že jsme záměr rekonstrukce Jiráskova divadla nezavrhli a pokračovali jsme tam, kde skončila práce předešlých vedení města. Jsem přesvědčena, že se jedná o dobrý projekt a my jsme odvedli kus práce, abychom jej dotáhli do konce. Česká Lípa je kulturním městem plným aktivních lidí, kteří si nové divadlo zaslouží. Už jen proto, že se ve městě léta do kulturních zařízení výrazněji neinvestovalo,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. „Zpracovaný projekt interiéru divadla přichází s moderním designem, ale zachovává také historické prvky, jako jsou klenuté nebo dřevěné stropy, využitý bude také původní velký lustr v sále. Lidé si tak díky těmto detailům připomenou, že i po rekonstrukci je to stále to jejich českolipské divadlo,“ nastiňuje dále starostka filosofii vnitřního prostoru divadla.

V rámci rekonstrukce dojde k přesunu hlavního vchodu divadla do Panské ulice, vchod z Jiráskovy ulice bude sloužit hercům a pro dovoz kulis. Kromě samotné budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice. Do budovy divadla přibude také průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet. Kromě hlavního velkého sálu, kde bude zachována kapacita hlediště i velikost jeviště, v divadle budou i dva menší salonky a také foyer s mobilním barem, který lze v případě potřeby přestavět na malé podium pro malá divadelní představení a komorní koncerty. Celý objekt bude kompletně bezbariérový. Fungovat zde bude také divadelní kavárna se samostatným vchodem, která bude moci být v provozu bez ohledu na program divadla. 

Na přípravě projektu pracovali kromě architektů, pracovníků odboru rozvoje města a investic a vedení města také zaměstnanci příspěvkové organizace Kultura, která bude po dokončení rekonstrukce objekt provozovat, a členové Divadelního klubu Jirásek, kteří divadlo využívají pro zkoušky a pořádají zde oblíbenou divadelní přehlídku Českolipský divadelní podzim. Letošní, 44.ročník bude poslední akcí ve starém divadle. „Všem, kteří se na přípravě projektu podíleli, bych chtěla velmi poděkovat za jejich ochotu, čas a energii, které projektu věnovali. Práce všech těchto lidí je podle mého názoru zárukou kvalitního výsledku,“ doplnila starostka.

„Scházeli jsme se při přípravě projektu pravidelně a diskutovali nad připomínkami, které pak architekti po vzájemné dohodě do projektu zapracovali. Díky tomu se nám podařilo předejít nejrůznějším nedorozuměním a nedostatkům, které by mohly budoucí provoz divadla komplikovat. Jsme moc rádi, že si lidé z Kultury i Jiráska udělali čas a věnovali se přípravě projektu opravdu odpovědně. Věříme, že s divadlem budou po jeho dokončení spokojeni jak diváci, tak zaměstnanci p.o. Kultura i ochotníci,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož.

Online konferenci k představení projektu si můžete pustit ZDE

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru