Česká Lípa se angažuje v integraci cizinců

Verze pro tisk |

Především na výuku českého jazyka pro žáky, kteří česky neumějí, se chce v letošním roce Česká Lípa zaměřit v rámci projektu na podporu integrace cizinců. Do projektu se kromě města zapojilo dalších sedm subjektů, jeho realizace přijde na 1,8 mil. Kč. Až 90% z této částky však město může získat z dotace ze státního rozpočtu. Žádost o tuto dotaci schválili českolipští radní na svém prvním únorovém zasedání. Kromě tohoto projektu chce však město pokračovat v integračních aktivitách, které nastartovalo v loňském roce.

V českolipských základních a mateřských školách se v současné době vzdělává na 360 žáků, kteří česky neumějí, nebo rozumějí jen s velkými obtížemi. Kromě těchto dětí žije a pracuje v České Lípě zhruba 2500 cizinců, kteří jsou na tom s češtinou mnohdy ještě hůř než jejich děti. Dochází tak k nejrůznějším nedorozuměním a zbytečným konfliktům.

„Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal těmto dětem čas se náš jazyk naučit. Zbytečně tak vznikají nepříjemné situace mezi cizinci a majoritní společností. Změny zákonů trvají dlouho, naše školy se však s těmito problémy potýkají už teď, a proto je nutné je řešit rychle. V rámci tohoto projektu jim tak chceme situaci usnadnit a samozřejmě pomoci i cizincům, kteří se mnohdy nacházejí v opravdu velmi těžké situaci,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. A zároveň doplnila, že hlavním cílem projektu je zlepšení soužití a vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritní společností v České Lípě a současně také odstranění sociokulturních, komunikačních a adaptačních problémů žáků a dětí cizinců. 

Do projektu se kromě města zapojily tyto subjekty: Českolipská univerzita 3. věku, základní školy Špičák, Slovanka, Dr. M. Tyrše a Lada a mateřské školy Bří Čapků a Špičák. Ty budou v rámci roku realizovat dílčí aktivity, které naplní hlavní cíl projektu. Hlavní aktivitou pak bude především výuka českého jazyka v době vyučování, individuální přístup v doučování českého jazyka, týdenní kurzy češtiny a také přípravný kurz českého jazyka před vstupem dítěte do 1. třídy.

Kromě toho se v rámci projektu myslí také na vzdělávání pedagogů, využití překladatelských služeb pro tlumočení mezi rodiči a školou nebo na uspořádání kulturních akcí, na kterých by měla majoritní společnost možnost poznat historii a kulturu Mongolů, v plánu je i pořádání výletů po okolí nebo sportovní aktivity. Plánují se také společné workshopy rodin cizinců s běžnými rodinami zaměřené na tradice.

„Chceme určitě pokračovat v setkáních s Mongoly, kteří v našem městě žijí a pracují. V loňském roce jsme společně s městskou policií uspořádali první takovéto setkání. Překvapilo mě, jak velký o něj byl zájem a kolik lidí na něj přišlo. Je třeba cizincům vysvětlovat místní zákony, vyhlášky a pravidla a pomáhat jim v jejich pochopení. Protože znalost češtiny není všemocná, když cizinci nevědí, jak se chovat podle zvyklostí běžných v naší zemi,“ doplnila Jitka Volfová.
 

Nahoru