Česká Lípa vyhlásila zákaz odběru povrchových vod

Verze pro tisk |

Od středy 24. července platí zákaz odběru povrchových vod z celých povodí a všech přítoků celkem 25 vodních toků na Českolipsku a to z důvodu přetrvávajícího sucha, které vedlo k významnému snížení průtoků na níže vyjmenovaných vodních tocích. Zákaz vydal českolipský městský úřad.

Pokud by se tento kritický stav nadále zhoršoval, dojde k vážnému kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Toto opatření by mělo pomoci tomuto stavu předejít.

Zákaz odběru povrchových vod je stanoven do 30. září 2019. Pokud bude díky zlepšení klimatických podmínek možné zákaz odvolat dříve, městský úřad tak neprodleně učiní. Do té doby úřad žádá všechny občany o respektování vydaného zákazu.

Vodní toky a všechny jejich přítoky, kterých se zákaz odběru povrchových vod týká:

• Bystrá
• Bobří potok
• Bohatický potok
• Brnišťský potok
• Dobranovský potok
• Dolský potok
• Dubnický potok
• Hamerská strouha
• Ještědský potok
• Libchavský potok
• Liběchovka
• Litický potok
• Merboltický potok
• Obrtka
• Ploučnice
• Panenský potok
• Pšovka
• Radečský potok
• Robečský potok
• Svitávka
• Šporka
• Švábský potok
• Valdecký potok
• Valteřický potok
• Vrbový potok
 

Nahoru