Letošní ocenění Poděkování starostky si převzalo šest osobností

Verze pro tisk |

Již 17 let v České Lípě každoročně uděluje starosta či starostka města své Poděkování lidem, kteří se svém volném čase nebo ve svém zaměstnání věnují pomoci druhým, pracují s mládeží, pořádají kulturní a osvětové akce nebo reprezentují Českou Lípu v mnoha odvětvích. Nejinak tomu bylo i letos, kdy své první Poděkování předala starostka města Jitka Volfová hned šesti českolipským osobnostem z nejrůznějších sfér lidské působnosti. Letošní ocenění navíc jako první získali stříbrné pamětní medaile města Česká Lípa, které byly k tomu účelu vyrobené v jablonecké České mincovně.

Slavnostní předání ocenění proběhlo ve čtvrtek 26. září v Kulturním domě Crystal. Na slavnostní ceremoniál byli pozváni všichni nominovaní, kterých letos bylo celkem 17. Všichni dostali od představitelů města drobné dárky na památku, ocenění si pak kromě stříbrné medaile, pamětního diplomu a květiny odnesli také šek na 5.000 Kč. 

„Moc děkuji všem lidem, kteří nám letos poslali své nominace na Poděkování starostky, protože se jich sešlo opravdu hodně. Moc si vážím toho, že lidé i v dnešní rychlé a bezohledné době nemyslí jen na sebe, ale chtějí ocenit člověka, kterého si oni sami váží,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že bylo těžké mezi nominovanými vybrat šestici oceněných. 

„Snažila jsem se vybírat tak, abychom mohli předat cenu osobnostem z co největšího počtu oblastí lidské činnosti, ať je to sociální oblast, sport, práce s mládeží, kultura nebo zdravotnictví. Nesmírně si vážím činnosti všech oceněných, protože to, co dělají, není samozřejmostí. Mnohdy se angažují nad rámec svých pracovních povinností, obětují svůj volný čas a většinou to dělají bez nároku na jakoukoli odměnu. Je důležité, aby město o těchto lidech vědělo a podporovalo je, protože právě činorodí a aktivní lidé tvoří naše město a dokáží svou pozitivní silou ovlivnit náladu ve společnosti i chuť ostatních lidí začít něco dělat. A za to jim všem ještě jednou patří mé velké poděkování,“ uzavřela starostka.

Stříbrná pamětní medaile, jejíž první sérii 10 kusů osobně vyrazila starostka Jitka Volfová v sídle České mincovny v Jablonci nad Nisou, měří v průměru 4 cm, váží 29 g a je vyrobena z ryzího stříbra v provedení proof, tj. nejvyšší kvalitě (povrch mince je lesklý jako zrcadlo, ze kterého vystupují matné reliéfy). Nemá žádnou nominální hodnotu, ale její hodnota je nevyčíslitelná, protože se dá získat pouze jako dar od města Česká Lípa. Na její přední straně je vyobrazena radnice a znak města, na straně zadní je pak morový sloup, lipové listy a také Vergiliův citát: „Umem a pílí ať vzkvétá to město“, který ocenění Poděkování starostky provází od prvního předávání.

„Zakázkové medaile České mincovny se těší velké oblibě u našich korporátních zákazníků – podniků, měst, univerzit, organizačních složek státu či sportovních klubů. Slouží jako vkusná upomínka výjimečných momentů, kde se ryzí kov se snoubí se špičkovým výtvarným umem. Jsme velmi rádi, že i vedení města Česká Lípa zvolilo tuto cestu pro oceňování významných osobností,“ uvedla Lenka Klimentová za Českou mincovnu.

Laureáty ceny Poděkování starostky v roce 2019 jsou:

Ing. Václav Merhulík
Bývalý dlouholetý ředitel Katastrálního úřadu. Po odchodu do důchodu je aktivním členem Klubu českých turistů v České Lípě, kde připravuje a vede výlety. Zastává zde i funkci metodika, je nápomocen radou i svým volným časem. Dodává podklady pro webové stránky. Připravuje mapy na všechny výlety, pozvánky, sestavuje kalendář a každý týden objíždí na kole všechny vývěsky a doplňuje je o čerstvé informace. Ochotně se účastní brigád, seká trávu, spoluorganizuje větší akce. U turistů i ve sboru Jednoty bratrské v České Lípě pořádá cestopisná setkání s názvem Cestománie, které ocení i ti, kteří se již kvůli svému zdravotnímu stavu či věku nemohou výletů osobně zúčastnit. I v českolipském sboru Jednoty bratrské je pan Merhulík velice aktivní. Udržuje tu zahradu, vykonává funkci pokladníka, ale hlavně je zdejší dobrou duší. Vede v patrnosti všechny narozeniny a na nikoho nezapomíná. Kde může, tam pomůže a potěší. Mimo jiné je aktivní také v domovní samosprávě ve svém bydlišti, a pokud je třeba něco spravit, objednat, doručit, je to on, kdo to zařídí, vyjedná, objedná a o vše potřebné se postará. Obdivuhodné je i to, jak dokáže stmelit lidi, které má rád a oni mají rádi jeho.

MUDr. Jaroslav Popelka
Pan doktor Popelka pracuje v českolipské nemocnici od sedmdesátých let minulého století. Zasloužil se nejen o rozvoj pediatrie a dětské kardiologie na území okresu, ale velmi významně se podílel také na transformaci zdravotnické záchranné služby. Pod jeho vedením se záchranná služba oddělila od nemocnice a stala se samostatným subjektem. Zasloužil se o nákup nových vozů pro záchranku a na Českolipsku rozšířil její výjezdová stanoviště na tři. Po sloučení okresních záchranných služeb do krajského pracoviště působil jako náměstek a jeho pilotním projektem byl rychlý výjezdový systém v Libereckém kraji, který funguje dodnes. Jeho zásluhou je, že poskytovaná přednemocniční neodkladná péče na okrese Česká Lípa, potažmo v Libereckém kraji, je na vysoké úrovni. Poděkování si tak zaslouží za všechny své velké ale i malé pacienty, o něž pečuje ve své ordinaci jako pediatr a dětský kardiolog.

Petra Stýblová
Paní Stýblová pracuje v oblasti sociálních služeb jako pečovatelka od roku 1988, kdy tuto službu ještě zajišťoval Okresní ústav sociálních služeb. V roce 1993 byla pečovatelská služba převedena pod město Česká Lípa a od roku 2003 je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. Paní Stýblová tak pracuje u jedné pečovatelské služby jako pečovatelka již téměř 31 let. Po celý tento čas patří mezi ty, kteří svoji práci vnímají jako poslání a stále s úsměvem na tváři pomáhají svým klientům - seniorům v jejich životě. Ke každému z nich přistupuje podle jeho potřeb, individuálně. Je přívětivá, ochotná, zodpovědná. Poradí, pomůže, a to jak klientům, tak i svým kolegyním, s nimiž se ochotně dělí o své letité zkušenosti a sociální dovednosti.

Václav Ješeta
Václav Ješeta letos v létě oslavil třiasedmdesáté narozeniny a převážnou část svého života zasvětil fotbalovému míči na Městském stadionu u Ploučnice. Jako nadějný a talentovaný hráč začínal s fotbalem ve Cvikově. Ale potom už celou hráčskou i trenérskou kariéru zůstal věrný České Lípě. Pamětníci vědí, že byl výborný gólman, který chytal za Lípu krajské a divizní soutěže. Ani po ukončení vlastní hráčské kariéry českolipský fotbal neopustil, ale jako zkušený fotbalista začal na hřišti trénovat a vychovávat další fotbalové naděje, od žáčků až po muže. Jeho rukama prošli slavní odchovanci České Lípy a budoucí ligoví fotbalisté jako např. Martin Hapiak, Jiří Ješeta či Jiří Šindelář. Díky němu sportovali desítky kluků, kterým ve svém volném čase ochotně a s vervou sobě vlastní předával hráčské dovednosti.

Marie Březinová
Paní Březinová zasvětila celý svůj profesní život péči o nemocné v českolipské nemocnici. Ve zdravotnictví působí již více než 40 let. Že má svou práci ráda, vnímá každý pacient. Vřelost, pochopení, a přitom vynikající odborné znalosti z ní dělají člověka, který má v nemocnici pevné a nezastupitelné místo. Ke své práci se vždy staví čelem a když je třeba, je ochotná jí mnohé obětovat, protože na prvním místě je pacientovo zdraví. Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Rumburku, obor ošetřovatel a následně Střední zdravotnické školy v Liberci, obor dětská sestra. V České Lípě tak nejprve o nemocné pečovala jako ošetřovatelka a poté jako zdravotní sestra. Velkou část života tu působila jako zkušená staniční sestra, nejprve aseptické stanice chirurgie a později se přesunula na ambulanci Oddělení chirurgie. Dalším jejím působištěm se stalo Ortopedicko-traumatologické oddělení, v jehož ambulanci pracuje dodnes. Svůj um a všechny získané odborné dovednosti neváhá předávat dál také mladším kolegyním a kolegům, kteří si k ní chodí pro radu. 

Mgr. Tomáš Hoskovec
Tomáš Hoskovec je skvělý a u studenstva velmi oblíbený učitel na českolipském gymnáziu. Zároveň je však také znamenitý kytarista českolipské kapely Lingers.on a hlavní strůjce projektu Škola rocku. V něm propojil vlastní lásku k muzice s pedagogickým pochopením pro studentské kapely, které potřebují dobře vybavenou zkušebnu a pódium pro svá první veřejná vystoupení. A tak Škola rocku v posledních letech otevírá mladým českolipským muzikantům nové možnosti posunout se ve svých schopnostech a zažít, jaké to je zahrát si s kapelou před diváky. Aby však všechno tohle bylo možné, inicioval pan učitel zřízení nové, slušně vybavené zkušebny na gymnáziu, na jejíž vybavení přispěl Liberecký kraj i město Česká Lípa, a studentským kapelám sjednává a zajišťuje také pravidelné koncerty na různých místech. Jeho svěřenci tak pravidelně koncertují u Bílého černocha a před nedávnem se Škola rocku představila také na vodním hradě nebo na městských slavnostech. Pravidelně také Škola rocku pořádá hudební večery v klubu Luxor. Podílel se také na letošní premiéře prázdninového cyklu "Rozehrajeme náměstí“, kde dostala šanci bavit lidi svým zpěvem a muzikou řada amatérských muzikantů.

Nominováni na ocenění Poděkování starostky 2019 byli:

Marie Březinová, Marek Dzierža, Mgr. Tomáš Hoskovec, PhDr. Miroslav Hudec, Václav Ješeta, manželé Jana a Jiří Jínovi, František Just, Ing. Václav Merhulík, MUDr. Jaroslav Popelka, Eva Ortová, Lenka Rajsiglová, Darina Ryšavá, Michal Sabáček, Arnošt Sameš, Petra Stýblová, manželé Marie a Petr Truncovi, Adéla Vavrušková

 

Nahoru