Letošní Poděkování starostky převzalo šest osobností

Verze pro tisk |

Z celkem 19 nominací letos vzešli držitelé ocenění Poděkování starostky, tedy nejvyššího vyznamenání města Česká Lípa, které se uděluje již od roku 2002. Oceněných osobností je v letošním roce šest. Stejně jako v loňském roce převzali držitelé letošního Poděkování starostky na slavnostním vyhlášení v úterý 29. září v KD Crystal v České Lípě z rukou starostky města Jitky Volfové obou místostarostů a radního Michala Prokopa stříbrné pamětní medaile, diplom a šek na 5. 000 korun.

I tohoto slavnostního večera se dotkla koronavirová krize. Kromě nezbytných opatření, jako je nošení roušek, rozestupy a dezinfekce se totiž zvláštního poděkování za jarní koronavirové období dočkaly všechny složky integrovaného záchranného systému a další významné instituce, které pomohly jarní krizi ustát. Jako poděkování všem zaměstnancům zmíněných institucí si ředitelé ze slavnostního vyhlášení odnesli diplom a také skleněnou plastiku v podobě molekuly koronaviru COVID-19 z dílny sklářského mistra Jiřího Pačínka. 

„Pozvání na slavnostní vyhlášení obdrželi všichni nominovaní na Poděkování starostky 2020, neboť jsem se zcela ztotožnila s názorem, že i samotná nominace je vyznamenáním. Je to jasný signál, že si někdo váží práce, aktivity, přístupu jiných a cení si toho, co dělají tito lidé pro druhé. Šest oceněných pak reprezentuje různé sféry lidské činnosti. Rozhodla jsem se tyto osobnosti ocenit za mimořádný přístup, který ve svých činnostech projevují. Jsem hrdá na to, že město Česká Lípa má aktivní, činorodé lidi, se srdcem i rozumem na správném místě. Vzhledem k současné situaci jsem však považovala za svou povinnost a čest poděkovat také všem organizacím a lidem, kteří pomohli zvládnout jarní koronavirovou krizi, a na jejichž bedrech leží tíha covidového období i nadále. Tito lidé stojí v první ochranné linii a bez ohledu na své vlastní zdraví chrání zdraví naše a naše životy. Je mi tedy ctí, že jsem mohla poděkovat i jim,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a dodala, že ocenění si zaslouží všichni lidé, kteří pomáhají udržet normální chod společnosti i v dnešní zvláštní době. 

Letošní Poděkování starostky obdrželi:

LENKA BARTOŠOVÁ - trenérka florbalového klubu FBC Česká Lípa. Tato výrazná florbalová osobnost spojila s tímto sportem, který je čím dál oblíbenějším, celý svůj život. Na svém kontě má řadu úspěchů jako hráčka i jako trenérka. Již několik let je uznávanou odbornicí, kterou v roce 2016 angažoval z Liberce do České Lípy Štěpán Slaný. Je dobře, že si tehdy plácli, už rok na to přivedla trenérka Bartošová českolipský mužský tým poprvé v jeho historii do domácí superligy. Její jméno se tak natrvalo zapsalo do dějin klubu, kde v současné době působí jako hlavní trenérka mladších žáků a asistentka B týmu. A právě výchova mladých florbalistů napříč věkovými kategoriemi je to, za co si tato skvělá sportovkyně zaslouží naše poděkování. Její ochota, skromnost a obětavý přístup při výchově a trénování dětí je pro všechny velkou inspirací a příkladem. Navíc nejde pouze o její odborné kvality a zkušenosti, které ochotně a ráda již několik let předává všem svým svěřencům. Podstatné je rovněž to, že z lidského hlediska je to skvělý člověk s velkým srdcem, kterým podněcuje děti ke sportování. 

Ing. LUCIE DOLEJŠÍ - jedenáctým rokem stojí v čele Soukromé mateřské a základní školy Klíč, která se stala neodmyslitelnou součástí českolipského školství. Cesta k netradičnímu podnikatelskému záměru, jaký představuje vedení soukromé školy, u ní začala studiem oboru „Podnikání a administrativa se zaměřením na personalistiku“ na vysokoškolské škole. Určitou roli nepochybně sehrálo rodinné prostředí a to, že se již od střední školy zajímala o psychologii a alternativní přístupy ke vzdělávání. Svoji profesní kariéru proto začala ve školství. Nejprve na střední škole a od roku 2009 to je Klíč, který nejen řídí, ale kde také učí a snaží se jak žáky, tak kolegy posouvat dál, objevovat v nich jejich potenciál a dodávat jim odvahu ke změně. Ostatně sama se vzdělávat nikdy nepřestala. U svých žáků pak podporuje také nadstandartní výuku angličtiny, a proto mohou již od 2. třídy skládat jazykové zkoušky Cambridge a každoročně se zapojují do řady mezinárodních projektů. Vznikají tak zajímavá partnerství mezi školáky i školami, což vede k prohlubování jazykových dovedností, výměně zkušeností a zavádění nových postupů i k propagaci České Lípy. Díky projektům Klíče již naše město poznali žáci z mnoha evropských škol. Úžasným úspěchem v této oblasti je spolupráce také se školou až v dalekém Japonsku.

Mgr. PAVEL LEBDUŠKA je absolventem královehradecké pedagogické fakulty, kde vystudoval učitelství 1. stupně se zaměřením na tělesnou výchovu. Po studiu v roce 2009 nastoupil na Základní školu Slovanka v České Lípě. Tady záhy využili jeho sportovního nadání a obrovského pedagogického nadšení, se kterým motivuje žáky sportovat. Celý jeho pedagogický úvazek proto tvoří hodiny tělesné výchovy na I. i II. stupni. V roce 2012 získal na této škole titul učitele roku a v roce 2018 byl nominován na udělení čestného titulu Českolipský pedagog za inovativní přístup ke vzdělávání a výchově dětí. Již několik let vede na Slovance také školní klub a odpolední sportovní kroužky zaměřené na kopanou a florbal. Ve škole ho tak nepotkáte jinak než ve cvičebním úboru. Jeho florbaloví svěřenci z I. stupně se vloni ve dvou soutěžích probojovali až do celostátního finále a letos tam měli opět nakročeno. Bohužel kvůli coronavirovým opatřením zůstalo jen u krajského titulu. Díky nezdolnému nadšení, které pan učitel dokáže svým osobitým přístupem probudit v dětech i dospělých, měl zdejší školní florbalový tým také početný fanclub rodičů a spolužáků, který hráče doprovázel na velké turnaje. Mgr. Lebduška je však nejenom skvělým pedagogem, ale bravurně ovládá také znakový jazyk. Působí proto také jako tlumočník, jehož služeb v případě potřeby využívá justice i policie a náročný jazyk sluchově postižených se snaží přiblížit také žákům na škole. Nacvičil s nimi například vánoční koledu, se kterou během loňského adventu vystoupili na českolipském náměstí.

za Mgr. Lebdušku převzal ocenění Tomáš Policer ze ZŠ Slovanka

MUDr. ANNA NOVÁKOVÁ se do České Lípy přestěhovala za svým mužem Jiřím po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 1975 působila jako lékařka nejprve na interně, ale záhy se začala věnovat práci "na obvodě", odkud ji zná mnoho Českolipanů, kteří v průběhu let navštívili její ordinaci.
Pro práci obvodního lékaře je po odborné stránce skvěle vybavená. Úspěšně složila dvě atestace z vnitřního lékařství a následně ze všeobecného lékařství. Když se po sametové revoluci rozhodovala, jakou cestou se dál bude ubírat, tehdy jako vždy prokázala svoji rozhodnost a odvahu. Jako jedna z prvních tak od roku 1993 začala v České Lípě podnikat v oboru praktického lékařství. Aniž by tušila, co ji vlastně čeká. Zdravotní pojišťovny byly v plenkách a systém zdravotnictví se od základů měnil. Anička, jak ji s důvěrou nazývá mnoho jejích pacientů, uspěla i v tomhle novém světě soukromé praxe. Spolu s Marií Vojtíškovou pak vydala také knihu mapující historii Lékařského domu, kde sídlí i její zprivatizovaná ordinace.
Pro své pacienty byla a stále zůstává velkou oporou po lékařské ale i lidské stránce. Její vstřícné a empatické chování přispívá k tomu, že ji lidé mají rádi a ke své Aničce se s velkou důvěrou vracejí. Ve své praxi se však nevěnovala pouze pacientům, ale svou energii investovala i do pomoci ostatním kolegům a do přípravy mladých začínajících lékařů. Od 90 let minulého století je aktivní členkou Sdružení praktických lékařů České republiky. Přičemž nových perspektivních praktických lékařů, kteří teď provozují své vlastní praxe v České Lípě i v jiných městech, vychovala více než dvacítku. Její ordinací však prošli také mladí medici a budoucí zdravotní sestřičky. Nemalou měrou tak přispěla ke generační obměně ve zdravotnictví našeho okresu, což je další, za což si paní doktorka zaslouží dnes veřejně Poděkovat. Stranou však nezůstala ani v době jarní covidové karantény, kdy přes veškerá rizika distribuovala mezi ostatní praktiky ochranné pomůcky i cenné informace.

YVETA SOBOTKOVÁ je velmi pracovitá a zodpovědná žena, která před jedenácti lety nastoupila do nemocnice jako uklízečka. Postupem času se vypracovala na zástupkyni vedoucí a od letošního léta tým čítající několik desítek lidí, kteří pečují o to, aby ve specifickém nemocničním prostředí bylo vždy čisto, vede. Přitom jde o velmi náročnou práci, a to nejenom v časech coronavirových. To, aby celá nemocnice byla každý den jako ze škatulky, je totiž další významný faktor pro zdraví všech pacientů, kteří se sem přicházejí léčit nebo přivést na svět nový život. Rukavice a důkladná dezinfekce jsou tak neodmyslitelnou pracovní pomůckou, bez které se tu při úklidu nikdo neobejde. Nemluvě o operačních sálech, kde je čisté prostředí podmínkou, aby byl i sebemenší zásah do lidského těla úspěšný. Vedení nemocnice si proto práce, jakou u nich paní Sobotkové po léta odvádí a dnes také organizuje, vysoce cení. Stejně tak si jejího přístupu váží i její kolegyně. Má jejich velký obdiv za to, jak zodpovědně se ke své práci staví, co všechno dělá pro své podřízené a že nikdy nezapomíná ani na slova chvály, i když, jak ve své nominaci připouštějí, to s nimi občas nemá lehké. 

VĚRA ŠUHÁJKOVÁ, která letos oslavila neuvěřitelné 86. narozeniny, stála po boku svého muže v roce 1960 u zrodu českolipského klubu potápěčů. Právě díky manželům Šuhájkovým se sportovní potápění velmi brzy zařadilo do škály českolipské sportovní nabídky a poměrně specifický vodní sport v našem městě zakotvil a zdomácněl. Klub odchoval řadu potápěčských a plaveckých talentů a různým disciplínám, které tohle sportovní odvětví představuje, se v průběhu let věnovaly stovky dětí. Někteří členové pilovaly plavecký styl s ploutví v bazénu na Severu, jiní trénovali potápění ve Sportareálu. Sama paní Šuhájková pak v tomto sportu mnohokrát dosáhla na mistrovské tituly, a to jak v rychlostním bazénovém plavání s ploutvemi, tak i v orientačním potápění a v kombinačních technikách. V neposlední řadě se velmi úspěšně zaměřila také na “spearfishing”, což je rybolov harpunou na nádech pod vodou, který provozovala jak v klidnějších tuzemských vodách, tak i v mnohem bouřlivějších vodách mořských. Do výčtu sportů, kterým se tato nadšená a vždy milá a půvabná sportovkyně a trenérka věnovala, je třeba zahrnout také basketball, kde po dlouhá léta byla také kapitánkou českolipského ženského týmu. Byla to však rovněž gymnastika, atletika a spousta dalších, které měla ráda a provozovala je s elánem sobě vlastním. Svoje celoživotní zásady pro fair play, kterých se držela nejenom na vodních i suchozemských závodištích, ale také ve svém životě, pak přenášela i mezi své žáky na základní škole, kde vyučovala tělesnou výchovu a několik dalších předmětů. Za úžasnou inspirativní bytost ji označuje také její dcera Miroslava, která na své mamince obdivuje její celoživotní elán a to, že si k ní dodnes může zajít pro dobrou radu.

Nominováni byli:
Lenka Bartošová, Miroslav Bořek, Simona Bůžková – Navrátilová, Markéta Červinková, Ing. Lucie Dolejší, Karel Heller, Milena Jirsáková, Mgr. Pavel Lebduška, Ladislav Mimra in memoriam, MUDr. Anna Nováková, manželé Martin a Pavla Prokešovi, JUDr. Jan Riedl, Martin Šimončič, Věra Šuhájková, Dagmar Turková, MUDr. Josef Zajíc, Rudolf Živec

Ocenění za COVID období obdrželi:
Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa
Policie ČR, územní odbor Česká Lípa
Městská policie Česká Lípa
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa
Sbor dobrovolných hasičů Dobranov
Sociální služby města České Lípy, p.o.
ZŠ 28. října Česká Lípa
Ing. Eva Bartoňová, tajemnice MěÚ Česká Lípa
Bc. Anna Hlinčíková, referent krizového řízení a prevence kriminality MěÚ Česká Lípa
 

alt
Nahoru