Letošní rozpočet České Lípy se sníží o 42 milionů korun

Verze pro tisk |

Koronavirová krize zasáhla na jaře letošního roku mnoho odvětví našeho života, citelně se dotkla také rozpočtů obcí a měst v České republice. Původní predikce předpovídaly daleko černější scénáře, díky kompenzačnímu bonusu ze státního rozpočtu ale obce a města nakonec nepřijdou o tolik peněz, jak původně předpokládaly. Českolipští zastupitelé na svém zářijovém jednání schválili soubor rozpočtových změn, na základě kterých se letošní příjmy i výdaje města snížily o 42,1 mil. Kč.

Rada města již v březnu letošního roku schválila usnesení, kterým se výdaje městského úřadu i příspěvkových organizací města a Městské policie ponížily o deset procent oproti stávajícímu rozpočtu, dovoleno bylo navíc realizovat jen nezbytně nutné nákupy. V srpnu pak své rozhodnutí radní rozvolnili ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které si mohly ponechat svůj rozpočet v plné výši. 

„Příspěvkové organizace města dostávají od města provozní příspěvek, který ale nestačí na pokrytí veškerých nákladů organizace na celý rok. Zbytek potřebných peněz si musejí příspěvkové organizace vydělat. Jelikož je výpadek příjmů našich organizací na základě restriktivních opatření značný a při snížení rozpočtu by měly problémy udržet bezproblémový chod organizace, rozhodli jsme se jim rozpočet nesnižovat,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že na jaře byl předpoklad propadu příjmů okolo 90 mil. Kč. „Od státu jsme však jako kompenzační bonus získali celkem 46,9 mil. Kč, což je víc, než o kolik jsme přišli. Jsem ráda, že k tomuto kroku vláda přistoupila, protože obcím a městům tento kompenzační bonus velmi pomůže,“ doplnila starostka. 

Nejcitelněji se snížení rozpočtu dotklo odboru rozvoje města a investic, kterému se výdaje snížily o 19,3 mil. Kč. Odložená je tak například plánovaná oprava běžeckého oválu na městském stadionu, na kterou měl odbor ve svém rozpočtu vyčleněno 9 mil Kč, protože bude potřeba větší investice, než bylo původně zamýšleno. O více než 15 mil. Kč se pak snížil také rozpočet odboru správy majetku. 

Rozpočtové změny však nebyly jediným koronavirovým opatřením, kterým se zastupitelé na svém zářijovém jednání zabývali. Rozhodli se poskytnout 30% slevu na nájemném i podnikatelům, kteří si pronajímají prostory v budovách města, které spravují příspěvkové organizace. V červnu letošního roku poskytli zastupitelé stejnou slevu podnikatelům, kteří mají od města pronajaté nebytové prostory, které využívají pro provozování maloobchodní podnikatelské činnosti nebo poskytování služeb zákazníkům. Podmínkou byla absence dluhu vůči městu k 29.2.2020, sleva byla poskytnuta na tři měsíce, a to v období od 1. dubna do 30. června letošního roku. Do červnového usnesení však zastupitelé nezahrnuli prostory v budovách města, které jsou svěřeny do výpůjčky příspěvkovým organizacím. 

„Na zářijovém zasedání jsme tak příspěvkovým organizacím umožnili poskytnout slevu za stejných podmínek. Se subjekty, kterých se toto usnesení týká, uzavřou ředitelé příspěvkových organizací do poloviny září dodatky ke smlouvám tak, aby podnikatelé mohli do konce září podat žádost o získání padesátiprocentní dotace na úhradu nájemného v rámci vládního programu COVID-Nájemné,“ dodala starostka.
 

Nahoru