Na Českolipsku by měly být sociální služby dostupné pro všechny

Verze pro tisk |

Dostupná a pestrá nabídka sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu, kteří je potřebují. To je snahou města Česká Lípa, které chce pro dosažení tohoto cíle spolupracovat se všemi ostatními městy a obcemi na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Spolupráci by měly ostatní samosprávy stvrdit podpisem Memoranda, jehož znění odsouhlasili českolipští radní na posledním ze svých loňských zasedání. 

Výsledkem spolupráce všech zapojených obcí a měst by měl být Komunitní plán na roky 2022 – 2026 a také Zásady pro společné financování. „Ruku v ruce s dostupností a nabídkou sociálních služeb jde samozřejmě také financování. Poskytovatelé sociálních služeb musejí mít finanční jistotu a prostředky na financování bezproblémového provozu, který neohrozí krize nebo výpadky dotačních programů. Na fungování sociálních služeb by se tak měly finančně podílet všechny samosprávy z regionu, a to přímou podporou z obecních a městských rozpočtů, samozřejmě ve výši, která je pro danou obec či město přijatelná. Jednáme tedy se starosty a starostkami z okolí, aby se do celé akce zapojili,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Na základě schváleného harmonogramu na jaře proběhne kolečko, v rámci kterého se bude na našem území zjišťovat potřebnost jednotlivých sociálních služeb a náklady na jejich provoz. Budou samozřejmě zaznamenány i požadavky na zřízení služeb, které v regionu chybí a bude navrženo jejich zajištění. Komunitní plán by měl být schválen do konce letošního roku. 

„Naším cílem je, aby se každému, kdo pomoc potřebuje, pomoci dostalo, a to v rámci regionu, ve kterém bydlí. Nechceme naše obyvatele, ať už to jsou senioři, problémové rodiny nebo lidé s postižením, nechat bez pomoci. Společné financování navíc zajistí, že služba bude udržitelná. Lidé v obtížných životních situacích potřebují vědět, že se mají kam obrátit. Věřím, že díky společnému úsilí nás všech se to podaří,“ uzavřela starostka.
 

Nahoru