Od ledna začnou v Lípě platit dvě nové obecně závazné vyhlášky

Verze pro tisk |

Českolipští zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili dvě nové obecně závazné vyhlášky. Obě aktualizují stávající vyhlášky, které jsou staré více než pět let. Nové vyhlášky začnou platit od ledna 2021.

První obecně závazná vyhláška č. 5/2020 stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Původní vyhláška je z roku 2013, v nové vyhlášce došlo k úpravě v seznamu ploch, kde mohou psi volně pobíhat, a to na základě aktuálního stavu a skutečného využití těchto ploch.

Vyhláška obecně říká, že na veřejných prostranstvích musí by psi venčeni pouze na vodítku. Za to, že pes nebude volně pobíhat, ručí osoba, která jej právě venčí. Volně, tj. bez vodítka, mohou psi pobíhat pouze na vymezených plochách. 

„Je důležité také upozornit, že pokud pes vykoná na veřejném prostranství svoji potřebu a venčící osoba exkrement po psovi nesebere, dopouští se tento člověk přestupku, za který mu hrozí pokuta až do výše dvacet tisíc korun. Apeluji tedy na všechny majitele psů, aby po svých domácích mazlíčcích uklízeli,“ uvedl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer. 

Vyhláška stanovuje celkem 21 ploch, kde mohou psi pobíhat volně. Plochy jsou rozmístěny napříč městem tak, aby ve všech částech města včetně přidružených obcí byla alespoň jedna tato plocha. Ze seznamu oproti původní vyhlášce byla vyškrtnuta louka vedle KD Crystal v Sokolské ulici a také plocha u Městského stadionu podél Ploučnice. Na těchto místech tedy nově psi volně pobíhat nesmějí. Zmenšuje se také plocha pro venčení psů na louce za obchodním centrem OBI a Albert na Špičáku, zmenšený je také prostor pro volné pobíhání psů na louce nad Městským parkem kvůli nově vybudovanému dětskému hřišti. Na Slovance se plocha pro volné pobíhání psů vyčistí od drobných náletů a osadí se zde nový odpadkový koš. Přesné vymezení ploch najdou majitelé domácích mazlíčků ve vyhlášce, ostatní plochy určené pro volný pohyb psů zůstávají beze změny. 

Druhá nově schválená obecně závazná vyhláška č. 6/2020 řeší místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Původní vyhláška pochází již z roku 2011, kromě formálních změn jako jsou např. aktualizace odkazů na zákony, doznala vyhláška i několika změn věcných. K těm patří například aktualizace seznamu pozemků, které jsou zpoplatněny. Nově se také zavádí stejné sazby pro cirkusy a lunaparky, doposud totiž lunaparky platily jen denní sazbu a cirkusy týdenní paušál. Nyní si budou moci cirkusy i lunaparky zvolit mezi denní sazbou a týdenním paušálem. Zjednodušuje se také splatnost paušálních poplatků, nově se budou platit jednorázově při začátku zvláštního užívání. Od poplatku nově budou osvobozeny prodejní stánky, pokud budou umístěny na tržištích a stanovených tržních místech. Osvobozeni od poplatku budou také ti, kteří mají od města pronajatý pozemek, který je ve vyhlášce zařazen jako zpoplatněné veřejné prostranství. Sjednocuje se také poplatek pro umístění reklamního stojanu „A“. V rámci nové vyhlášky se také počítá se zvláštními případy, u kterých je poplatník osvobozen od placení poplatku za užívání veřejného prostranství. Ve vyjmenovaných případech pak tito poplatníci nemusí plnit ani ohlašovací povinnost vůči městu. Tomu pak odpadne nadbytečná administrativní zátěž. 

Vyhláška obecně stanovuje poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, tímto zvláštním užíváním je myšleno např. provádění výkopových prací, pořádání kulturních, sportovních akcí, umístění lunaparků nebo cirkusů, umístnění reklamy nebo vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tento poplatek platí fyzické i právnické osoby, sazby poplatku se liší podle zón – město je rozděleno na centrum a zbytek města – a druhu zvláštního užívání. Sazba poplatků zůstává v podstatě ve stejné výši jako doposud.
 

Nahoru