Pět otázek pro starostku České Lípy (9/2020)

Verze pro tisk |

Kolikrát se starostka města nechala testovat na Covid-19? Kdo ponese zodpovědnost za volební letáky v Městských novinách? Jak fungovala koalice Starostů a ANO?

1. Je po volbách, takže už nás nikdo nebude obviňovat, že Pět otázek je volební kampaní. ANO si mandátově polepšilo, přesto není v Libereckém kraji pánem situace. Můžete po volbách přiznat, jak koalice se Starosty po čtyřleté období fungovala?


Koalice během těch čtyř let na kraji fungovala podle mého názoru dobře. Na důležitých rozhodnutích jsme se dokázali vždy domluvit a čtyřleté volební období jsme zvládli bez větších problémů. Myslím, že je za námi vidět kus dobře odvedené práce. A i když v rámci koalice na kraji následující čtyři roky fungovat nebudeme, není mezi námi žádná zášť. Jsme připraveni dál pracovat pro Liberecký kraj a jeho občany. V následujícím období se na některých krocích s koalicí shodneme, na některých třeba ne. A v té chvíli bude naší povinností přinést jiný pohled a představit jej koalici. Bude pak na nich, jak rozhodnou.

2. I jako člena komise města se mě dotkla skutečnost, že do Městských novin někdo vložil volební letáky a takto vše distribuoval občanům. Ví se už, jak k této události došlo? Byla to z vašeho pohledu kandidáta jediná skvrna letošních voleb v České Lípě?

Celý incident mě velmi mrzí, protože vrhá špatné světlo na Městské noviny. Musela jsem také věc vysvětlovat rozzlobeným občanům, kteří mě kontaktovali. Myslím, že takováto gesta jsou naprosto zbytečná, nekorektní k ostatním a přinesou spíše více špatného než dobrého. I volební kampaň se dá vést bez kopanců podobného typu. K vložení volebních letáků hnutí Starostové pro Liberecký kraj došlo bez vědomí a souhlasu vydavatele Městských novin, kterým je město Česká Lípa, navíc byl porušen volební zákon, který reklamu podobného typu v obecních zpravodajích striktně zakazuje. Jedná se tedy o přestupek, za který se právnické osobě vyměří pokuta až do výše 100 tis. Kč. Jakmile jsme zjistili, že k vložení letáků došlo, podali jsme oficiální stížnost k rukám distributora novin, kterým je Česká pošta, s.p. Informovali jsme také Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který bude viníkovi vyměřovat pokutu. V současnosti čekáme na oficiální vyjádření České pošty.

3. Jste v kontaktu s velkým množstvím lidí. Můžete prozradit, kolikrát už jste se musela nechat testovat na Covid-19? Změnila jste některé své návyky?

Na test jsem zatím nemusela jít ani jednou. V rámci možností se snažím omezit svoji přítomnost na akcích, kde je hodně lidí, ale vzhledem k mé práci to samozřejmě někdy jde obtížně. V uplynulých dnech jsem si vybírala akce, které navštívím, nebo jsem se snažila nebýt na akci příliš dlouho … Základem je nosit roušku všude, kde je to povinné. Já ji odkládám jen v kanceláři nebo když mluvím, protože se mi v ní při mluvení špatně dýchá. Dezinfikuji si ruce a snažím se držet odstup. Ale nejde to vždy a práce je hodně. Je dobré používat zdravý selský rozum a neztrácet optimismus.

4. Díky přestěhování do centra města nyní vnímám Českou Lípu úplně jinak. A kromě krásného výhledu na klášter mám i jeden neradostný – na ruinu tzv. Tilie. Před třemi roky se zde uvažovalo o stavbě knihovny, před tím divadla atd. Jaké plány jsou aktuální v současnosti?

Proluka Jeřábkova náměstí je prostor velmi složitý pro stavbu nejen kvůli existující památkové ochraně gotických sklepů, ale také kvůli navazující Sokolské ulici, kde je narušena statika domů. Myslím, že celému prostoru prospěje rekonstrukce Škroupova náměstí a na ní navazující plánovaná rekonstrukce Tržní ulice. Nicméně proluka Jeřábkova náměstí je stále ve hře i pro umístění budovy nové knihovny, protože v centru města není moc jiných vhodných ploch, kde by tato budova měla stát. V roce 2022 chceme uspořádat architektonickou soutěž na novou budovu knihovny a zadat zpracování projektové dokumentace. Do té doby bychom měli mít jasno, kde by mohla nová budova knihovny stát.

Prostor pro vaše téma:

Obchvat České Lípy

V září letošního roku podalo ŘSD Liberec, které je investorem stavby, žádost o vydání územního rozhodnutí na vybudování druhé etapy obchvatu České Lípy, a to z Dubice do Dolní Libchavy. Za tímto úkonem, který se může jevit takto napsaný jednoduše, jsou schované měsíce práce a složitých jednání s dotčenými institucemi. Víte dobře, že se v této záležitosti velmi osobně angažuji, mnohých jednání jsem se tedy osobně zúčastnila nebo se podílela na jejich řešení. Díky společnému úsilí se tak podařilo vyřešit všechny požadavky a podmínky Policie ČR, Povodí Ohře, ochránců přírody, zároveň také problémy s přeložkou velmi vysokého napětí. Podání žádosti je rozhodně krokem vpřed. Jamile bude územní rozhodnutí vydáno, mohou být zahájeny výkupy pozemků. Věřím tedy, že se vše podaří dotáhnout do konce a obyvatelé České Lípy se dočkají obchvatu, který by našemu městu velmi ulevil.

Nahoru