V ulici 5. května vznikne parčík s dětským hřištěm

Verze pro tisk |

Téměř 40 nových stromů, stovky keřů a květin, dětské hřiště a hmyzí hotel, mlatové cesty, lavičky. To jsou základní prvky parčíku, který vznikne na zelené ploše u křižovatky ulic 5. května – Vrchlického – Škrétova na Kopečku v České Lípě. Českolipští radní na svém prvním únorovém zasedání přidělili zakázku vítězným dodavatelům, hotovo by mělo být ještě letos.

Zakázku získalo sdružení firem Měšťák – Sever, s.r.o. a TV Facility Group, a.s. za nabídkovou cenu 3,2 mil. Kč. První jmenovaná firma bude mít na starosti vybudování cestiček, mlatových ploch a dodávku mobiliáře včetně dětských herních prvků. Druhá jmenovaná firma se bude starat o zelenou složku, tedy především o výsadbu nových stromů, keřů a květin, zároveň se bude po dobu 36 měsíců starat o kompletní péči o zeleň, a to včetně sekání trávy. Na realizaci zakázky získalo město dotaci z Operačního programu životní prostředí, která pokryje až 60% nákladů, maximálně se může dotace vyšplhat na částku 988 tis. Kč. 

„O vznik tohoto parčíku usiluji již několik let, na základě požadavků řady občanů této lokality jsem návrh na vznik parčíku podávala již v předchozím volebním období jako řadová zastupitelka. O to více jsem ráda, že parčík konečně bude dokončen a těším se na výsledek. Věřím, že se ze zanedbané a nevyužité plochy stane příjemné místo, které budou místní obyvatelé využívat k relaxaci, odpočinku nebo zde budou trávit čas se svými dětmi,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.  

V parčíku budou nově vysazeny např. lípy, javory, buky, duby i borovice, z keřů pak šeříky, tisy, meruzalky nebo břečťany. Do trávníku budou zasazeny koberce bílých a žlutých narcisů, v centrální části parčíku bude vysázen trvalkový záhon. Do parčíku také přibyde celkem 17 laviček, většina z nich bude stát ve stínu nových stromů. 

„V rámci parčíku bude umístěn také takzvaný hmyzí hotel, což je uměle vytvořená skrýš pro užitečné druhy hmyzu, která jim může sloužit také pro kladení vajíček. V okolí tohoto hotelu nebudeme trávu sekat tak často, takže v části parčíku vznikne i květnatá louka plná lučního kvítí,“ upřesnil místostarosta České Lípy Martin Brož a doplnil, že v průběhu realizace zakázky bude nutné pokácet několik vzrostlých stromů, které již nejsou v dobrém stavu.
 

alt
alt
alt
Nahoru