ZUŠ Česká Lípa ti dává křídla!

Verze pro tisk |

Umění je definováno jako užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit, nebo jako užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi. Českolipská ZUŠ je v této souvislosti významným průvodcem, ať už jde o umění výtvarné, hudební či performativní (tanec, divadlo). Již od roku 1927 se snaží rozvíjet nadání, znalosti a dovednosti a rozšiřovat obzory mladé generace. I v době přerušení sociálních vazeb kreativním způsobem využila situaci k obohacení života svých studentů a podněcovala jejich tvořivost.

V nastalé době obnovení prezenční výuky ZUŠ Česká Lípa oslovuje zájemce o umění kampaní ZUŠ TI DÁVÁ KŘÍDLA!, jejíž součástí je soutěž, kdy děti musí na výlepových plochách po České Lípě vyhledat a vyfotografovat plakáty ZUŠky s pěti typy letadel. Velký ohlas jsme také zaznamenali v případě výtvarné soutěže „O nejlepší výtvarné práce z distanční výuky“ s hlasováním veřejnosti na facebooku školy. Ve spolupráci s MHF Lípa Musica probíhá pěvecká soutěž v klasickém zpěvu Lípa Cantantes, která je určena mladým zpěvákům mezi 7 - 25 lety z Libereckého a Ústeckého kraje, která jistě podpoří zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv a vytvoří skvělou příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností.

Plakát „Novinový plátek The ZUŠ Česká Lípa Times“ přináší exklusivní informace ze zákulisí ZUŠ a ohlíží se za úspěšnými a unikátními projekty v období distanční výuky. Vzpomeňme např. projekt, kdy si žáci žesťových tříd mohli zahrát s filharmonikem Bohumilem Tůmou a došlo tak k unikátnímu hudebnímu propojení.

Dalším zajímavým projektem na podporu a rozvoj mladých talentů a inspiraci pedagogů, do kterého se ZUŠ Česká Lípa přihlásila, je např. stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, v rámci kterého mají studenti možnost se setkat s osobnostmi umělecké scény a seznámit se s různými hudebními přístupy. K přihlášce se předkládá motivační dopis studentů, ze kterého citujme Tomáše Vomlelu a Tomáše Mausera: „Na českolipské škole umění se věnujeme naší milované hudbě pod dohledem kvalifikovaných a vynikajících učitelů, kteří nám jako zkušení muzikanti předávají své celoživotně nabyté dovednosti. Neustále se díky jejich motivaci a profesionálnímu přístupu zlepšujeme.“

Českolipská ZUŠ se ráda setká se zájemci o studium, kteří chtějí svým dětem umožnit rozvoj talentu a dovednosti vyjadřovat své myšlenky a pocity vytvářením výtvarných děl a prostřednictvím hudby, tance či divadla, na talentových zkouškách od 26. dubna do 7. května 2021. Kritéria a rozvrstvení talentových zkoušek pro jednotlivé studijní obory naleznete na webových stránkách školy http://www.zuscl.cz/talentove-zkousky-2021-p1209.htm

Těšíme se, že předáme novým studentům lásku k umění v přátelském prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a výjimečných umělců a přispějeme k získání nových přátel a životní radosti.
 

alt
Nahoru