Prezentujte ekoaktivity na Bukvici!

Verze pro tisk |

Geopark Ralsko začátkem února vyzval základní školy na Českolipsku a Novoborsku, aby prezentovaly své aktivity v oblasti ekovýchovy na druhém ročníku burzy s názvem Bukvice. Každá škola, která se zúčastní, získá sazenici buku lesního pro výsadbu na školním pozemku a také možnost zúčastnit se zdarma vybraného ekovýchovného programu.

Jednotlivé školy mohou vyslat školní týmy, které představí své aktivity, jejichž cílem je zlepšení stavu přírody nebo zvýšení povědomí o hodnotách přírody. Způsob prezentace i konkrétní téma závisí přímo na školách. Je možné pustit krátké video, vytvořit poster, demonstrovat určitý pokus, zahrát krátké divadlo nebo přednést prezentaci s pomocí powerpointu. Důležité pro celou akci je, že prezentují sami žáci. Navíc si navzájem vytváří publikum, poslouchají příspěvky ostatních a mohou se od sebe něco naučit a navzájem se inspirovat. Smyslem akce je ocenit ty školy, které jsou v této oblasti samy aktivní, a vytvořit prostor pro sdílení dobrých zkušeností.

„Oceňujeme tu různorodost aktivit. V minulém roce žáci prezentovali například plánování energetických úspor na škole, výsadbu ve školní zahradě, výukový program o dravcích nebo aktivity ekologického kroužku,“ řekla Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko a organizátorka akce.

V současné chvíli probíhá sběr přihlášek, který je otevřen až do 9. března 2020. Samotná burza Bukvice proběhne u příležitosti Dne Země v pátek 24. dubna v Kulturním domě v Zákupech. Akci podpořil kromě LAG Podralsko z.s., také Liberecký kraj a Město Zákupy. Pro školy je zajištěn svoz autobusem do Zákup a občerstvení na místě.

Celá myšlenka vznikla v rámci pracovní skupiny EVVO, která funguje již druhým rokem při projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) na Českolipsku a Novoborsku, jenž realizuje LAG Podralsko z.s.
Jedná se již o druhý ročník burzy. První akce proběhla v dubnu 2019 v Základní umělecké škole v České Lípě, kde se prezentovalo 12 školních týmů.
 

Kompletní informace včetně přihlášky najdete ZDE.

Nahoru