Výzva odborníků: chraňte stromy ve městech jako oko v hlavě

Verze pro tisk |

I v reakci na katastrofální sucho, mimochodem nejsušším regionem Libereckého kraje je podle meteorologů v současnosti Českolipsko, vyšla v těchto dnech výzva „Společnosti pro zahradní krajinářskou tvorbu“. Je určena samosprávám měst a obcí v celé České republice.

Konstatuje se v ní mimo jiné, že situace české krajiny je kritická, a alarmující zejména stav stromů v sídlech. Periody extrémního sucha a dramatického nárůstu teplot se totiž opakují už několik let – třeba v České Lípě letos mezi 11. červencem a 10. srpnem nespadla téměř ani kapka vody. Ale i bez toho mají stromy ve městech ztíženou situaci, i za normální meteorologické situace trpí nedostatkem vláhy, často bývají „zabetonovány“ v nadměrně zhutněné půdě, poškozovány, trpí nedostatkem odborné péče. Spousta stromů v ulicích měst tak nyní usychá nastojato.

Negativní následky poté dopadají na obyvatele měst. Rozpálené ulice bez stromů, bez těchto bezkonkurenčně nejúčinnějších klimatizačních jednotek, se stávají pro lidi neobyvatelné. Roste počet zdravotních kolapsů, někdy i s fatálními následky, a zátěž zdravotnických zařízení.

„Společnost“ proto apeluje na členy obecních a městských samospráv i na zaměstnance měst a obcí, aby nenechali stromy uschnout, a doporučuje dodržovat několik zásad:

- Zajistit dostatečnou zálivku, 50 - 200 litrů pro každý strom týdně dle jeho velikosti. Zvětšit vsakovací schopnost půdy kolem stromů. Upřednostnit v péči ty z ohrožených jedinců, které mají větší šanci přežít.

- Zvýšené náklady na péči o stromy čerpat z ušetřených prostředků na sečení trávy. To v horkém a suchém počasí postrádá smysl, vede k přehřívání porostů a k jejich zasychání, půda ztrácí schopnost zadržovat vláhu.

- Při nových výsadbách zajistit a prosazovat optimální podmínky, aby se stromy ujaly a prospívaly, tedy dostatečný prokořenitelný prostor, opatření proti zhutňování půdy, nezanedbávat pravidelnou péči o novou výsadbu.

- Vyjednat vstřícný přístup správců sítí a komunikací - i oni jsou zodpovědní za snesitelné životní podmínky ve městech. 

- Nebát se stromů s velkými korunami. Ty jsou jako klimatizace nejúčinnější, navíc koruny se dají později odborně upravovat. Samozřejmě vybírat druhy lépe odolávající horkému a suchému klimatu.

- Zavádět opatření pro účinné zadržování dešťové vody ve veřejném prostoru.

A v neposlední řadě mnohem pečlivěji vážit každé kácení stromů v sídlech. Je veřejný tajemstvím, že stále je dost majitelů stromů, pro něž je strom nepřítelem, jehož se chce zbavit doslova za každou cenu. Orgány ochrany přírody, které kácení povolují, by neměly pasivně akceptovat argumenty žadatelů, nýbrž důsledně vyžadovat jejich doložení odbornými posudky, jak to ostatně ukládá zákon. A zcela samozřejmě ukládat povinnost adekvátním hradní výsadby.

Miroslav Hudec
předseda výboru pro životní prostředí Zastupitelstva České Lípy
a regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život
 

alt
alt
alt
alt
Nahoru