Vánoční Slávu budiž ZUŠ Česká Lípa uspořádá online

Verze pro tisk |

Vychutnejte si předvánoční atmosféru společně se ZUŠ Česká Lípa, která letos nevynechá a již potřinácté uvede benefiční koncert "Sláva budiž", tentokrát s ohledem na vývoj covidové situace formou živého online vysílání bohužel bez přítomnosti veřejnosti (děkujeme za pochopení) na facebook.com/zuscl nebo youtube ZUŠ Česká Lípa 17. prosince 2020 v 18 hodin.

Během živého vysílání na koncertě vystoupí komorní soubory ZUŠ Česká Lípa, jako např. Klarinetové kvarteto, houslový soubor, žesťový soubor, kytarové trio, ale zazní i sólová čísla na trubku či varhany. Komorní symfonický orchestr pod vedením dirigenta Pavla Hrice, Dětský pěvecký sbor Sborucení, Dětský pěvecký sbor Talent a smyčcový orchestr Horní Počernice Praha bohužel nemůže být osobně přítomný, takže tradiční Vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr, kterou zkomponoval ředitel českolipské ZUŠ Marek Kučera, uvedeme na závěr programu ze záznamu z loňského roku.

Koncert je pořádán na podporu činnosti Farní charity Česká Lípa, výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří provoz Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy. Dobrovolný příspěvek můžete posílat již nyní, během koncertu i po jeho skončení na č. účtu: 115-9529760297/0100, velice děkujeme.

Pojďte s námi i přes nepřízeň covidové doby vykonat dobrý předvánoční skutek a něco hezkého pro lidi, kteří naši pomoc potřebují.

Akce je realizována ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. v rámci projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645.
 

alt
Nahoru