Česká Lípa zateplí školu na Ladech

Verze pro tisk |

Zadání celkem čtyř veřejných zakázek s celkovými předpokládanými náklady ve výši 87 milionů korun odsouhlasili českolipští radní na svém zasedání 19. března. Schválené zadávací podmínky poslouží jako podklady pro vypsání veřejných zakázek, ze kterých vzejdou vítězné firmy, které budou mít dané stavby na starosti. Většina schválených zakázek by se měla realizovat v průběhu letních prázdnin.

„Schválené zadávací podmínky se týkají školských zařízení města. Jedná se o velké budovy, které navštěvuje velké množství lidí a které jsou v provozu již desítky let. Tento provoz se na budovách samozřejmě podepsal. Snažíme se tedy proto v maximální míře školy a školky opravovat a zajistit tak co možná největší komfort jak žákům, tak i učitelům,“ poznamenal českolipský místostarosta Martin Brož.

Největší zakázkou, jejíž zadávací podmínky radní schválili, je zakázka na zateplení základní školy Lada. V rámci této zakázky dojde k zateplení fasády i střech všech pavilonů školy, k výměně oken, instalování systému řízeného větrání i fotovoltaických panelů. Fasáda navíc bude po dokončení prací vypadat velmi zajímavě, počítá se s kombinací dřevěných prvků a šedé barvy na fasádě.

Celkové náklady na zakázku jsou odhadnuté na 79 milionů korun, 29 milionů však město může získat z dotace. Stavební práce by se měly rozběhnout o velkých letních prázdninách, škola by měla být hotová do listopadu 2020. Po dokončení stavby by město mělo ročně za energie ušetřit 1 milion korun.


podoba nové fasády ZŠ Lada

Zastaralé, nevyhovující a provozně nebezpečné sociální zařízení v mateřské škole Šikulka a v základní škole na Špičáku by se mělo ještě letos lesknout novotou. V rámci zakázky na první etapu rekonstrukce těchto zařízení dojde k výměně rozvodů, elektroinstalace a topení, na záchodech budou nové obklady, dlažby a veškeré zařízení. Do školy na Špičáku pak přibude i bezbariérové WC. Celkové náklady na zakázku jsou odhadnuté na 6 milionů korun (2,4 mil. Kč v MŠ Šikulka a 3,6 mil. Kč v ZŠ Špičák), práce by měly proběhnout o letních prázdninách.

O velkých letních prázdninách by se také měla opravit další část střechy na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, tentokrát je na řadě střecha tělocvičny. Střechy na této škole město opravuje na etapy již od roku 2017, s poslední etapou oprav se počítá v příštím roce. Předpokládané náklady na tuto opravu činí 1,08 mil. Kč.

„Poslední zadávací podmínky, které jsme na tomto jednání rady města schválili, je zakázka na výměnu oken v budově v Nerudově ulici, která patří k základní praktické škole. Náklady na tuto akci jsou odhadnuté na 1,089 mil. Kč, i tato výměna je naplánovaná na prázdniny,“ doplnil Martin Brož.

  

Nahoru