Kraj vyhlašuje konkurzy na místa ředitelů škol

Verze pro tisk |

Rada kraje rozhodla v úterý 19. února o vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa osmi ředitelů škol a školských zařízení v Libereckém kraji, na Českolipsku se jedná o Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu, Nový Bor.

Zároveň odvolala k letošnímu 31. červenci stávající ředitele. Těm skončilo šestileté funkční období, které je v souladu s ustanovením školského zákona. Výjimkou je tanvaldské gymnázium, odkud odchází současný ředitel do důchodu.

„Do konkurzu se může přihlásit každý, kdo splňuje zákonné podmínky. Možnost tedy mají znovu i stávající ředitelé škol, kteří již mají s vedením školy potřebné zkušenosti. Vyhlášení konkurzů je pro ně také vhodná příležitost k tomu, aby zhodnotili své dosavadní působení na škole,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Konkurzní komisi tvoří sedm členů, kteří jsou jmenováni ze zástupců zřizovatele, krajského úřadu, školské rady, pedagogického sboru, České školní inspekce a odborníků v oblasti státní správy.

„Na závěr konkurzního řízení komise stanoví pořadí jednotlivých uchazečů. Rada kraje pak na své schůzi rozhodne o tom, kdo se stane ředitelem školy či školského zařízení,“ dodal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V březnu bude Rada Libereckého kraje vyhlašovat konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy v České Lípě. Ředitel Ing. Jan Mečíř končí ve funkci k 30. červnu 2019 ze zdravotních důvodů.  
 

Nahoru