Díky penězům z kraje získalo českolipské muzeum novou digestoř

Verze pro tisk |

Užitečného pomocníka získala konzervátorská dílna působící při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Je jím speciální digestoř, jež zabezpečí stálou čistotu ovzduší při práci s chemickými látkami, které konzervátoři při své práci používají. Na koupi přispěl zřizovatel muzea, jímž je Liberecký kraj.

„Návštěvníci si často ani neumí představit, jak vypadá práce konzervátorů. V expozicích vidí už jen výsledek jejich činnosti. Jedná se o skutečně odbornou práci, která má za cíl uchovat exponáty pro další generace. Bez příslušného vybavení se konzervátoři neobejdou,“uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Konzervátorská dílna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zajišťuje péči o řadu sbírkových předmětů z nejrůznějších materiálů. Konzervuje se zde nábytek, hudební nástroje, technika, stroje a přístroje, sklo, porcelán a především umělecká díla – obrazy a dřevěné plastiky.

„Do některých míst bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě, kde muzeum sídlí, se navracejí umělecké předměty a klášterní mobiliář. Dřevěné artefakty je třeba konzervovat napouštěním pomocí chemických látek, a proto vyvstal požadavek na vybavení konzervátorské dílny laboratorní digestoří,“ sdělil ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Laboratorní dvouplášťová digestoř je nezbytným vybavením pracoviště pro práci s těkavými a zdraví nebezpečnými látkami, běžně užívanými při petrifikaci, snímání starých konzervačních vrstev, čištění a sušení nátěrů, nanášení nových konzervačních vrstev, patinování a podobných činností.

Na základě žádosti muzea poskytl Liberecký kraj účelový investiční příspěvek na pořízení této digestoře ve výši 86.565 korun bez DPH. Dodána a nainstalována byla koncem února a nyní se již využívá pro konzervaci křídel andělů ze Svatých schodů.

Nahoru