Hlavní budova areálu českolipského muzea je uzavřena veřejnosti

Verze pro tisk |

Hlavní budova je pro veřejnost uzavřena od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021. Bude zde probíhat stavební projekt: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.

V rámci projektu dojde k výměně výplní okenních otvorů a nových vnějších dveří osazených na vnitřním ostění, dveře na vnějším ostění budou repasovány na hlavní budově - konventu v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě. Dle rozhodnutí státní památkové péče v České Lípě a NPÚ v Liberci budou stávající okenní otvory odstraněny a nahrazeny novými replikami oken z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně na vnitřním ostění budou nahrazeny novými replikami dveří z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně osazené na vnějším ostění budou pouze repasovány. Dále v rámci projektu dojde k vyregulování otopné soustavy a instalaci měření s dálkovým odečtem.

V roce 2020 budou proto uzavřené všechny stálé přírodovědné a historické expozice a výstavní prostory muzea i galerie.

Stálé expozice, výstavní prostory, kanceláře, depozitáře a sklady budou stěhovány v rámci stávajících prostor tak, aby mohly být prováděny stavební práce. Hlavní budovu není možné v průběhu stavby vyklidit. Veškeré stěhovací práce budou provádět přímo zaměstnanci muzea, protože se jedná o cenné sbírkové předměty. Expozice budou průběžně navraceny na svá místa a bude provedena reinstalace všech stálých expozic (vymalování prostor, dokončení technických úprav a další práce na expozičním a výstavním fundusu).

Naší snahou bude co nejdříve zpřístupňovat dokončené prostory veřejnosti. To však bude záležet na finančních možnostech a zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků a majetku Libereckého kraje.

Pro veřejnost však zůstane otevřen celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada s Klášterní pivní restaurací.

Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA“. V této části areálu kláštera, který zůstane pro veřejnost otevřen, budou také probíhat akce jako je – muzejní noc 2020, ekologická výchova, muzejní edukace, vánoční trhy a další

Výstava o palných zbraních představí zbraně ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a tuto sbírku spravuje. 

Sbírka palných zbraní patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů. Obsahuje celkem 342 zbraní rozdělených do dvou oborových skupin: uměleckohistorické, která obnáší 306 palných zbraní z období od 16. do 19. století, a technické obsahující 36 novodobých palných zbraní z konce 19. a z 20. století. Podle druhů zbraní je ve sbírce uloženo 259 pušek (včetně 15 fragmentů), 75 pistolí a revolverů, 7 samopalů a útočných pušek a 1 kulomet. V početně nejsilnější skupině pušek tvoří hlavní část pušky perkusní, poté křesadlové, kolečkové a pušky na jednotný náboj včetně opakovacích. Jsou zde zastoupeny jak pušky lovecké, tak i vojenské a terčovnice. Sbírka obsahuje i několik vzduchovek.

Cílem naší výstavy je představení naší velice obsáhlé sbírky palných zbraní v podobě, jak se nám dochovaly do dnešních dnů. Při výběru jsme se od počátku nechtěli držet zásady vystavit „katalogové“ kousky konkrétních modelů a vzorů tak, jak byly ve své době vyrobeny a jak jsou většinou prezentovány v literatuře, specializovaných muzeích a výstavách. Naopak cílem je představení zbraní s jejich kompletní výpovědní hodnotou o době jejich běžného užívání, opravách, předělávkách jak odbornými dílnami, tak majiteli k různým účelům - tedy v podobě, ve které se s historickou zbraní může sám návštěvník setkat v případě nálezu, nákupu či dědictví. Budete zde moci vidět zbraň ze 17. století s perkusním systémem z 19. století, stejně jako zbraň složenou z komponentů 3 – 4 jiných zbraní, pytlačky vyrobené zkrácením hlavně či pažby, či podomácku vyrobené kousky. Rovněž nějaká chybějící součástka pro nás nebyla důvodem, proč takový sbírkový předmět nevystavit.
 

Nahoru