Výstava Z let šedesátých... v Maštálkově síni

Verze pro tisk |

V hodnocení kulturních událostí minulého týdne dosud zbývá předložit čtenářům i-novin reportáž z vernisáže výstavy s názvem Z let šedesátých..., která proběhla v závěru minulého týdne v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Výstava přináší sondu do života na Českolipsku v letech 1960-1968 a je prvním dílem celkem třídílného plánovaného seriálu. Okupace roku 1968 je zde naznačena pouze na jednom snímku z Dubé, neboť se jí podrobněji bude věnovat další díl seriálu.

Podle slov autora výstavy Ladislava Smejkala jsou šedesátá léta obecně nostalgicky nazírána jako „zlatá“ léta, která byla ve znamení politického uvolňování, filmové nové vlny a dalších socio-kulturních fenoménů svědčících o rozvoji kultury i občanské společnosti. Na druhou stranu si je třeba uvědomovat, že především pro venkovské oblasti se jednalo o dobu, která byla postižena hospodářskou krizí v první polovině zmíněného desetiletí a státoprávní reformou s nově rozparcelovanými okresy. Ta učinila z Českolipska největší okres tehdejšího Severočeského kraje s paradoxně nejmenší hustotou zalidnění.

Na několika panelech jsou v Maštálkově síni vystaveny žánrové snímky ilustrující události, dobové fenomény a proměny, které se odrážely v životě okresu a jeho obyvatel. Zastoupeny jsou zde různé sociální a profesní skupiny. Na fotografiích jsou zachyceni příslušníci SNB, železničáři, zemědělci, pionýři a mnozí další. Krom jiného je zde snímek z návštěvy sovětských poraděnků, snímek prvního Českolipana černé pleti, totiž ghanského praktikanta JZD Brniště, jemuž srdečně na uvítanou svírá ruku domácí pracující. Jiné snímky zachycují prvomájové oslavy, sklizně různých zemědělských plodin, návštěvu prezidenta Antonína Novotného v Novém Boru a mnohé další události ze dní svátečních i všedních.

Fotografie pak doplňují i další předměty, jakými jsou obaly od čokolád, konzerv či exotického ovoce. Stejně tak je zde i sbírka etiket z někdejší sýrárny ve Velkém Valtinově. Součástí převážně fotografické výstavy jsou i trojrozměrné předměty jako holicí strojek, psací stroj, některé skleněné výrobky, vrtačka z Narexu a další.

Vernisáž výstavy proběhla ve velmi uvolněné a nostalgické atmosféře. Někteří její návštěvníci na fotografiích našli své známé či dokonce sami sebe. Výstava však dobře ilustrovala život okresu i člověku šedesátá léta nepamatujícímu. Maštálkova síň bude tomuto ojedinělému pohledu na šedesátá léta vyhrazena až do jedenáctého září tohoto roku.

Nahoru