Českolipský komorní cyklus pokračuje varhanním recitálem