Hudba mezi nebem a zemí

Verze pro tisk |

Kostel Mistra Jana Husa

E. Radesca di Foggia / F. Turini / G. Finger / H. I. F. Biber / N. Vallet
Ad vocem: Anna Hlavenková – soprán, Marek Špelina – flétny, Jakub Michl – viola da gamba, Přemysl Vacek – theorba

České země se během rudolfínského období staly rušnou hudební křižovatkou raně novověké Evropy. Nejmodernější trendy přicházející především ze severní Itálie se v pražské císařské rezidenci střetávaly s francouzskými, německými, anglickými či dokonce orientálními vlivy kontaminujícími přetrvávající renesanční stile antico. Na intenzivní spolupráci mezi evropskými hudebními centry bylo možné navázat až po skončení Třicetileté války, kdy se ve druhé polovině 17. století na naše území pomalu navracel život. Především šlechtické kapely, formující se v tomto období, přinesly české hudbě nejen propojení s okolním světem, ale také „vychovaly“ řadu vynikajících skladatelů a virtuózů, kteří nepřehlédnutelným způsobem spoluvytvářeli evropskou barokní kulturu. Objevte skladby neprávem opomíjených a pozapomenutých autorů, obdivuhodný poklad, který z prachu archivů a sbírek ve snaze přiblížení se zvukové podobě staré hudby a odkrytí její původní krásy a smyslu s citem oživuje Vackův unikátní soubor Ad vocem.

Vstupenky a více informací zde: https://www.lipamusica.cz/cs/program/ceskolipsky-komorni-cyklus-hudba-me...

pořadatel: ARBOR – spolek pro duchovní kulturu

Typ akce: 
koncert
Místo konání: 
Česká Lípa
Datum konání
24.5.2022 19:00
Nahoru