Libor Křenek: Myslím, že v letošních volbách SPD výrazně uspěje

Verze pro tisk |

Dalším, kdo stojí o místo senátora, je kandidát SPD Libor Křenek. Přestože by Senát nejraději zrušil. Proč o sobě říká, že je patriot?  Jak dlouho na Českolipsku bydlí a co má společného s pražským primátorem?

Titul Patriot před jménem na facebooku používáte, abyste se odlišil od jiných Liborů Křenků nebo to má nějaký hlubší význam?

Význam slova Patriot je velmi podobný označení Vlastenec. S hrdostí se hlásím ke starému rodu Křenků - portášských velitelů, valašských strážců hranic. Ve Valašské Bystřici jsou na čestném místě hroby mých předků - před kostelem, který postavili za vlastní peníze na vlastních pozemcích. Lásku k vlasti mi předávali rodiče i dědeček - úspěšný Baťovec a Sokol. Přímo ukázkový příklad sebeobětování pro vlast i "odplatu" za tuto službu, jsem měl ve vlastní rodině. Dědečkův bratr Karel Křenek, zahraniční voják, byl ochotný pro svobodu Československa obětovat i svůj život.

Bojoval u Tobruku, později sloužil jako stíhací pilot RAF. Po válce jej komunisté odsoudili jako britského špiona k doživotí. Můj tatínek, jako učitel a maminka jako ředitelka MŠ, se nenechali nikdy zlomit režimem ke vstupu do KSČ.

Od žáků svého tatínka jsem byl mnohokrát informován o výuce, která se často nesla v sokolském duchu a příklady prvorepublikové demokracie. Vzděláním sice strojař, ale vždy trval na čistotě českého jazyka, kultuře vyjadřování, etickém chování a vystupování studentů. Ano jsem patriot, neboť moji předkové vždy patřili mezi vážené osobnosti v kraji. Nezištná pomoc potřebným byla v naší rodině vždy považována za samozřejmost. Naše rodové jméno zdobila úcta k druhým, slušnost, pracovitost, skromnost a pokora. Význam slova Patriot je velmi podobný označení Vlastenec. V dnešní době bohužel slovo Vlastenec získalo téměř stejný význam jako pravicový extrémista. Protože miluji svou rodnou zem, volím raději přívlastek Patriot.

Pokud sledujete mé příspěvky, tak je vám asi jasné, že nejsem velký příznivec SPD, nicméně respektuji pluralitu názorů a v rámci svých rozhovorů se snažím dát prostor všem odvážným, kteří vstoupí do veřejného prostoru. Angažoval jste se v politice už dříve, než jste vstoupil do SPD?

Použil jste slovo respekt. To je v dnešní době velmi nedostatkové zboží. Na jedné straně agresivita při prezentaci svých názorů a na druhé straně dokonce omezování svobody slova na sociálních sítích. Dnes a denně jsme konfrontováni s těmito nešvary současné doby.

Tady jste mi trochu utekl z otázky, jestli jste se politicky angažoval již dříve. Co vás do řad SPD přivedlo? Proč jste si nevybral jinou stranu? Všiml jsem si, že jste byl sponzorem Svobodných.

V minulosti jsem byl členem Svobodných a byl jsem svědkem přímého přenosu tzv. promarnění šance.

V rámci českolipské politiky jste v opozici. Jak jste vy osobně s radniční politikou spokojený v současné době?

Ano, jsme sice v opozici, ale dáváme vědět, co se na českolipské radnici upeklo a že to není v souladu se zdravým selským rozumem. Přidávám odkaz na své dva články na Parlamentních listech – zde a zde.

Nevím, kolik čtenářů si články otevře. Nechcete jim kauzu v několika větách popsat?

Jen v krátkosti. Místostarosta České Lípy, pan Brož se angažoval při prosazení koupě nemovitosti, kterou se dlouhodobě nedařilo prodat. Na můj dotaz, jak by si představoval následné využití tohoto domu sousedícího s uzavřeným divadlem, odpověděl před svědky:

 „Já vlastně ani nevím, možná by se dal využít pro umělce, kteří budou v divadle vystupovat.“

Poté, co jsem o tomto informoval prostřednictvím článku v Parlamentních listech, vedení radnice vytušilo, že nákup nemovitosti za takto přehnanou cenu je něco, co může hrozit trestním stíháním.

Po jednání s majitelem byla kupní cena nemovitosti snížena o 1,24 mil. Kč.

Jsem si naprosto jist, že bez upozornění na úmysl uzavřít kupní smlouvu s původní částkou, Česká Lípa by měla na svém účtu o 1,24 mil Kč. méně.

Pokud byste si mohl vybrat výbor, podvýbor či jinou senátní funkci, o co byste měl zájem? Ve které oblasti byste se chtěl angažovat nejvíce?

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Výbor pro záležitosti Evropské unie.

Hlavní náplní práce Senátorů je číst zákony, přesto v něm je minimum lidí, kteří mají právnické vzdělání. Neměly by strany a další subjekty hledat kandidáty právě s tímto druhem vzdělání? Máte kolem sebe lidi, kteří by s vámi v případě zvolení spolupracovali?

Dnes a denně komunikuji s advokáty, a to nejen o smlouvách, ale i o řešení exekucí a dalších problémech vyplývajících z mé každodenní práce. Exekuce a řešení oddlužení bude moje hlavní pracovní nasazení v případě zvolení.

Exekuce jsou teď velkým tématem SPD. Můžete být konkrétnější? Jde o problém, že někdo místo stokorunové pokuty za jízdu na černo má platit skoro devět tisíc? Přičemž praxí je, že se vymáhají pokuty i s poplatky každá zvlášť.

Sjednocování exekucí je jenom jeden z mnoha problémů souvisejících s fungováním Exekutorské komory ČR. Současná nepostižitelnost exekutorů i při opakovaných fatálních chybách je výsměch celé naší společnosti. Příklad - prodávající netuší, že díky pokutě, která vznikla bez jeho vědomí bude mít velký problém při prodeji. Kupující i realitní kancelář si na Katastrálním úřadě vyžádají nabývací tituly, list vlastnictví a vše vypadá naprosto v pořádku. Jaké je ale překvapení, když v den podpisu kupní smlouvy se objeví na výpisu info, že je zde plomba od exekutora. Veškeré další úkony jsou neplatné a prodávající musí obratem dluh u exekutora uhradit. To obratem udělá ale... Exekutor by měl obratem tuto exekuci z Katastru vymazat. Ale ... není žádná páka, jak jej k tomuto donutit. K čemu je prodávajícímu potvrzení že dluh uhradil?  Jak je možné, že exekuce nejsou zapisovány do Katastru ihned? Zestátnění a následná kontrola je v současné době jediným řešením, jak tomuto nepřehlednému konání vystavit stopku.

SPD se netají tím, že by se měl Senát jako zbytečný zrušit. Není paradoxem, že do této instituce SPD posílá své kandidáty?

Ano, Senát lze zrušit, Dánsko i Švédsko tak učinily. U nás je to podmíněno souhlasem samotného senátu nebo souhlasem většiny obyvatel ČR v referendu (které zatím nejen neprošlo, ale do kterého se ani nepodařilo prosadit tuto možnost).

Jaké máte důvody pro zrušení Senátu? Kdo by převzal jeho funkci? Prezident?

Na základě exkluzivního průzkumu společnosti SANEP jsou pro zrušení Senátu téměř dvě třetiny respondentů (přesně 64,8 %) a to určitě není málo. Dovedu si velmi dobře představit legislativní proces schvalování zákonů bez zdržování Senátem. Poslanecká sněmovna a pojistka v podobě prezidentské kontrasignace by měly stačit.

Já si myslím, že ohánět se jen počtem lidí je zavádějící. Z těch 64 procent část lidí jen papouškuje názor, který vznikl v době, kdy Senát sice v Ústavě byl, ale defacto neexistoval. Ve skutečnosti nevědí, k čemu je. Je to ale můj názor.

No a já si myslím, že 64,8 % je fakt a překrucování nebo zpochybňování není na místě.

Už vzhledem k tomu, že je volený jiným systémem, ho osobně beru jako pojistku, byť nepopírám, že paskvily vznikly i přes všechny pojistky. Nebylo by zrušení Senátu dalším posílením prezidentského systému?

Ano, správně jste to vyjádřil, Senát v současné podobě je pouze nefunkční pojistka. A ano, vnímám to jako posílení prezidentského systému, ale zároveň i urychlení přijímání legislativních změn.

Už je poměrně známo, kdo bude na Českolipsku do Senátu kandidovat. Máte představu, koho byste případně podpořil ve druhém kole, kdybyste do něj vy nepostoupil?

Ano mám, ale nebudu předčasně nikoho jmenovat.

Sledoval jste práci svých předchůdců? Kdo se vám v pozici senátora za Českolipsko zamlouval a o kom podle vás nebylo prakticky slyšet?

Bez komentáře.

Senátoři jsou díky způsobu volby chápáni jako regionální ombudsmani a lobbisté zároveň. Můžete nám prozradit, jak byste chtěl konkrétně prospět svému volebnímu obvodu?

Oddlužení, řešení exekucí a pomoc lidem z exekuce, to je moje vize, jak pomáhat lidem.

Zabýváte se touto činností i v současnosti? S jakým efektem?

Oddlužení, příprava podkladů pro soud, asistence při úhradě u exekutorů, to vše jsem již v minulosti řešil. V případě, že bych se stal senátorem, společně se svým asistentem bych se snažil co nejvíce lidem pomáhat při přípravě na oddlužení zdarma. Pro velkou část dlužníků je právě tento krok něco, co je pro ně tou překážkou, přes kterou se nedokážou přenést. 

SPD chce rovněž prosazovat vystoupení z Evropské unie či NATO. Jaký je váš osobní názor na tuto problematiku?

V přímém přenosu vidíme to, kam se původní Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo zajistit trvalý mír přeměnilo v něco obludně nesmyslného.

Můžete být konkrétní? A co to NATO?

Tak třeba zákaz plastových uchošťourů, brček a plastových pytlíků. Proč? No proto, že jsou znečištěné moře a oceány. Největšími znečišťovately (více než 90 %) jsou asijské a africké řeky. To není odpad z EU, tím méně ČR.  No a co třeba zateplování budov? Ano masivně podporované zateplování pomocí polystyrenu, který na fasádě nevadí, ale při podávání svařáku nebo polévky už je nepřípustný. Je pro to krásné slůvko pokrytectví.

No a NATO?

Dnes a denně můžeme ve zprávách vidět na vlastní oči, co se děje na hranicích mezi Řeckem a Tureckem. Ano mezi těmito dvěma státy, které jsou členy NATO.  Dovolím si citovat jednu z definic NATO -

Každodenně se členské země radí a rozhodují o bezpečnostních otázkách na všech úrovních a v různých oblastech.

„Rozhodnutí NATO“ je vyjádřením kolektivní vůle všech 30 členských zemí, neboť všechna rozhodnutí jsou přijímána konsensem.

Pokud si NATO nedokáže řešit své vnitřní problémy, jak to bude vypadat, když opravdu nastane válečný konflikt?

Ale uchošťoury jsou přece jen zástupný problém, na který třeba slyší vaši voliči. Mimochodem miluju se šťourat v uších a bez problémů jsem přešel na papírové. Smysl existence EU je přece úplně jinde. Ano, Turecko a Řecko jsou členové NATO a je nepříjemné, že jejich problémy, trvající v této podobě minimálně od první světové války a masakrů třeba ve Smirně, ohrožují zájmy NATO. Vy byste se cítil bezpečnější, kdybychom v NATO nebyli. Jak bychom řešili svou obranu?

Děkuji za informace o vašich hygienických návycích, ale s informací, kdo volí SPD jste opravdu vedle. Nefunkčnost, porušování psaných dohod viz odkaz na Wikipedii - Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. Co třeba další porušování lidských práv v podobě likvidace Kurdů na území Turecka nebo Libye? Pokud bychom měli být součástí nějakého obranného celku, určitě bych zvažoval Partnerství pro mír, stejně jako Rakousko nebo Švýcarsko.

Myslíte, že se někdy SPD stane stranou, kterou bude akceptovat třeba více než 10 procent voličů?

Osobně počítám hlasy vždy až po volbách. Vy ne?

Mě jako novináře živí i to, že uvažuji o tom, jak volby dopadnou. Takže se, relativně úspěšně, snažím výsledky voleb odhadovat. Proto se ptám vás, jestli si myslíte, že SPD má šanci výrazně uspět ve volbách.

Ano, myslím si, že v letošních volbách SPD výrazně uspěje.

Já osobně mám problém se stranami a hnutími jednoho muže. Pokud by nebyl Babiš, ANO by bylo čtvrtinové … anebo taky žádné. Nebojíte se, že SPD stojí jen na Okamurovi?

Pan Tomio Okamura je silná osobnost ale není to jenom jeho charisma jednoho muže. Co třeba Radim Fiala, Gen. Blaško, Ivan David, Jiří Kobza nebo Radovan Vích? To jsou osobnosti, které mají obrovské profesní i osobní zkušenosti.

Nemáte problém s tím, že váš předseda sdílí na facebooku fakenews?

Zdroj?

Jeden z posledních kousků. iDnes: Tomio Okamura v pátek na svých sociálních sítích sdílel krátké video, které má ukazovat napadení mladé ženy migranty na nádraží v portugalském Lisabonu ze začátku května. Podle webu Polígrafo však na záběrech z letošního dubna migranti vůbec nefigurují. Agresivní ženu prý vykázala z vlaku průvodčí a přítomní se ji snažili zpacifikovat do příjezdu policie.

Ve vašem komentáři se objevují slovní spojení jako podle webu Polígrafo anebo prý. Nemohu se vyjadřovat k něčemu, co není možno si věrohodně ověřit.

Mohl bych pokračovat třeba vámi zmíněným Fialou, který mezitím dokonce sdílel záběry ničení auta migranty, a přitom se jednalo o záběry z několik let starého seriálu, ale pojďme k vám. Moc informací jsem o vás nevygoogloval. Už jste naznačil, že nejste v České Lípě rodákem.

Na Českolipsku bydlím 12 let, ale moje kořeny jsou Moravské. Pocházím ze Slavičína (stejně jako primátor Hŕib).

Můžete nějak popsat svůj vztah k České Lípě a Českolipsku?

Před několika lety jsem zaměnil krásy Prahy za krásy Kokořínska a Českolipska. Nikdy jsem nelitoval.

Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti?

Realitní činnost, gastronomie.

Můžete čtenářům popsat, jak trávíte svůj volný čas?

Pokud nějaký mám, tak ho trávím se svými dětmi a rodinou.

Nahoru

Komentáře

Re: Libor Křenek: Myslím, že v letošních volbách SPD výrazně ...

"Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti?" - "Realitní činnost, gastronomie."
Čili umí koupit nemovitost a umí si uvařit polívku z pytlíku.
Ale chce do výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Bude tam radit, jak obydlí obhánět ostnáčem, aby k nikomu nemohly ty tisíce migrantů, a v rámci bezpečnosti bude informovat, že v kuchyni může být plyn nebezpečný a že zápalky nepatří do rukou dětem a pitomcům, stejně jako se nechodí s pilou ke stromům u kolejí.

Takže je to naprosto nekompetentní, zbytečný a hlavně směšný pán - ostatně jako celá SPD.

Navíc popírá sám sebe.

"No a já si myslím, že 64,8 % je fakt a překrucování nebo zpochybňování není na místě."
vzápětí
"Nemohu se vyjadřovat k něčemu, co není možno si věrohodně ověřit."

Jeho domněnka, že SPD v letošních volbách výrazně uspěje, je jenom domněnka. A budu víc než rád, když tenhle obskurní spolek duševních protéz zmizí z povrchu politického spolu s rudochy, plesnivou paprikou trikolóra, anonisty a jejich oranžovými řiťolezci, o hradní svoloči ani nemluvě.

Nahoru

Re: Libor Křenek?

Dávní hraničáři, Baťova škola práce, sokolové, táta demokrat, prastrýc vězněný pilot RAF - to se pan Křenek zakutálel sakra daleko od rodového stromu, předkové by se dost divili.

Nejvíc mě pobavil jeho odkaz na psychiatra Davida a generála Blaška, "osobnosti, které mají obrovské profesní i osobní zkušenosti". Asi si dodnes nevšiml, jakou nám skutečným patriotům dělají v EP ostudu:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novy-europoslanec-spd-general-sirici-dezinformace-ktery-popira-sestreleni-letadla-k-jeho-volbe-vyzval-aeronet-72832
aj.

PPS: Ještě jeden zábavnej odkaz z kempu na Slapech (přidáno 30.9.):
https://www.forum24.cz/nejsme-nacci-ani-extremisti-rozciluji-se-okamurovci-jejich-poslanci-se-pritom-foti-s-clovekem-trestanym-za-hajlovani/

Ostatně (taky) soudím, že okamurovcům moc voličů v našem kraji už nenaletí.

PS: "Senát zbytečně zdržuje, lid ho nechce, PROTO kandiduju na senátora" - zdrcující logika!?
https://www.forum24.cz/senatu-kam-lide-voli-primo-veri-mene-lidi-nez-armade-a-soudum-a-mene-nez-horoskopum/

Nahoru

Re: Libor Křenek: Myslím, že v letošních volbách SPD výrazně ...

Romové došli, migranti nedošli. Na imigranta Okamuru platí Máca, který odkrývá jeho dezinformace, expert na mikrovlnky Radek Koten (SPD) si ještě 10. září na FB dělal legrácky, že kde je prý ten rekordní počet nakažených. Výsledek 889 sdílení.
Co k tomu dodat? Snad radši ani nic...

Nahoru