Předvolební dotazník 2020: Starostové pro Liberecký kraj

Verze pro tisk |

Vymyslel jsem deset plus jednu otázku a dotazník rozeslal různými kanály všem kandidujícím subjektům.

Reakce jsou různé, někteří lídři jakoby ani nevěděli, že kandidují, jinde zřejmě zasedly celé PR týmy. Texty vydáváme postupně, jak přicházely. Některé subjekty vám bohužel nepředstavíme. Odpovědi jsme nijak neupravovali. Takto se prezentuje politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

1. Je nějaké téma, které si myslíte, že je typické právě jen pro váš volební subjekt a odlišuje ho od těch ostatních?

Není to asi téma, ale charakter, nebo podstata našeho hnutí. Jsme tým lidí, kteří mají zkušenost ze správy obcí a měst, pro svoje občany dlouhodobě pracují jako starostky, starostové, zastupitelé. Mají místní znalost a z každodenní praxe vědí, co města a obce a především jejich obyvatelépotřebují. Problémy umí řešit a pro hledání řešení se spojit. Pro kraj a pro mě jako pro hejtmana jsou nenahraditelnými partnery při hledání řešení pro společné problémy. A navíc, každý z nich by mohl, hned od zítra být úspěšným krajským radním, náměstkem nebo zastupitelem.

2. Co váš subjekt považuje za největší problém Libereckého kraje, který je potřeba řešit? A jak byste ho řešit chtěli?

Železniční napojení na Prahu je stále stejně pomalé jako v roce 1938. Bez moderní železnice v nové trase by se celý region ocitl v budoucnosti v ekonomickém a dopravním vzduchoprázdnu. Cestování po silnicích dosáhlo vrcholu a další auta a nové silnice situaci nezlepší. Kraj je připraven financovat hledání nové trasy  železnice na svém území mezi Libercem a Turnovem, bez které se cesta do Prahy nezrychlí. Podařilo se nám prosadit přípravu zrychlení trasy z Prahy do Mladé Boleslavi, které umožní zrychlení jak na Liberec, tak na Českou Lípu.

3. Naši čtenáři jsou zejména z Českolipska. Co považujete za největší problém této části kraje a jak byste tento problém chtěli řešit?

Stav krajských silnic a napojení na Děčín a Prahu. A především lepší železnici na Liberec a Prahu a jejich zrychlení tak, aby se mohla stát dopravou první volby.  Rekonstrukce trati a stavba části nové mezi Mimoní a Zákupy se projektuje a zrychlí dobu jízdy z Lípy do Liberce pod jednu hodinu.

4. Jaké jsou vaše investiční priority v následujícím volebním období?

Obecně to budou investice do zdravotnictví a vedle stavby nového Centra urgentní medicíny v Liberci, které je pro zachování úrovně zdravotnictví a centrových oborů pro obyvatele kraje klíčové, to budou také další investice do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Ta je pro obyvatele Českolipska a obyvatele sousedních krajů klíčová a proto jsem rád za její úspěšný rozvoj v posledních osmi letech. Novou dialýzu, magnetickou rezonanci, rekonstrukce jednotlivých oddělení a pokračování rekonstrukce dalších budov, které právě probíhá. Pro období příštích osmi let je na podporu investic v nemocnici v krajském rozpočtu schváleno 350 milionů korun.

Kraj se ale nesmí ani v příštích čtyřech letech stát jenom správcem jednoho tématu, ale dál musí investovat do rozvoje a potřeb všech oblastí, které má kraj na starost. Tedy do škol, domovů pro seniory a sociálních služeb, do krajských silnic, veřejné dopravy či zdravotnické záchranné služby, ale i do památek a dalších krajských institucí.

5. Jak hodláte řešit situaci v železniční dopravě, kdy si na tratích zdánlivě konkurují Arriva a České dráhy, jezdí na stejných tratích a prakticky není možné dorazit do cíle bez zpoždění?

Za tento stav je přímo odpovědné ministersvo dopravy, které rozhodlo o výběru dopravce na rychlíkové tratě bez komunikace s kraji, které zase vybíraly dopravce na regionálních tratích pro osobní vlaky. Zároveň má více než rok zpoždění projekt Národního tarifu, který připravuje ministerstvo dopravy a který měl zajistit bezproblémový přestup mezi dopravci. Situace mě netěší a nedělá mi radost a nejvíce zasahuje pravidelné cestující, typicky na lince Česká Lípa - Mladá Boleslav. Příští smlouvy připravujeme s předstihem a chceme je uzavírat ve spolupráci se státem, tedy najednou na rychlíky a osobní vlaky.

6. Obchvat Mimoně, obchvat České Lípy ... to jsou témata, která se objevují ve volebních programech od vzniku krajů. Má váš subjekt plán, jak sliby konečně uvést do reality?

Obchvat České Lípy je zcela v režii státu a buduje jej ŘSD, Libereckému kraji a samosprávám dotčených obcí, nezbývá než připomínat důležitosti této a dalších podobných staveb v kraji, jako je nová I/13 na z Krásné Studánky na Frýdlant, nebo trasy I/35 Turnov - Jičín. Podle posledních informací ŘSD je stavba připravuje a první úsek I/19 Dubice – Dolní Libchava by se měl začít stavět v roce 2022 a další, Dolní Libchava – Nový Bor, o dva roky později. Snad pomohl podpis premiéra Andreje Babiše a ministra dopravy Dana Ťoka na petici pana senátora Jiřího Voseckého.

Obchvat Mimoně je v situaci, kdy se o nejvhodnějším řešení bude muset dohodnout zastupitelstvo města. Ideální by bylo, když město připraví projekt pro územní rozhodnutí, které může kraj převzít a investici postavit. Byl by to stejný postup jako v případě obchvatu města Zákupy, kde díky iniciativě pana starosty Radky Lípy vznikl projekt, který kraj staví a do konce letošního roku odvede dopravu z historického centra města.

7. Chystáte nějakou optimalizaci ve školství?

Aktuálně jsme zejména podpořili obory napříč regiony a vybudovali Centra odborné spolupráce, která umožní zvýšení kvality vzdělávání, zejména ve specifických oborech. Plánujeme vytvořit dvě nové zdravotní školy a touto cestou se snažit zajistit dostatek středního zdravotního personálu pro nemocnice v regionu. Vzdělávání na středních školách chceme udržet i v malých městech, jako je Mimoň, Frýdlant, Tanvald nebo Vysoké nad Jizerou. Tam je střední škola důležitá nejenom jako vzdělávací instituce, ale také jako stabilizační prvek města.

8. Podle Ústavy mají zastupitelstva kraje právo zákonodárné iniciativy. Chystáte se v případě volebního úspěchu předložit Parlamentu nějaký zákon?

V tomto volebním období jsme našimi návrhy především hájili rozpočty obcí, měst a krajů. V tom budeme pokračovat i v novém volebním období. Ještě do voleb předložíme návrh zákona, který má ambici vyřešit problém s převodem družstevních podílů jejich nájemníkům. Desítky tisíc lidí v celé zemi čekají na řešení problému, který se jich osobně týká. Když před dvaceti lety vstupovali do projektů výstavby družstevního bydlení, bylo jim slibováno, že po uplynutí dvacetileté lhůty na ně budou jejich byty bezúplatně převedeny. Desítky obcí a měst v České republice se nyní ocitly v situaci, kdy pro tento převod hledají zákonnou cestu, která bude bezpečná jak pro družstevníky a bytová družstva, tak pro obecní a městská zastupitelstva z pohledu povinnosti při správě svěřeného majetku. Zákon o obcích se za uplynulých 20 let změnil více než 50x a bezúplatný převod může být považován za zdanitelný příjem. Návrh LK umožní omezit právní rizika a z převáděného majetku navrhuje sejmout daňovou povinnost. Krajské zastupitelstvo bude o návrhu rozhodovat 22. září 2020. Věřím, že tento problém, způsobený před dvaceti lety dotačními podmínkami stanovenými státem, nebude lhostejný ani českému parlamentu, který by měl urychleně tuto právní bytovou křivdu vyřešit.

9. V jakém stavu je podle vás zdravotnictví v kraji a jaké chcete provádět změny v jeho fungování?

Vytvořili jsme páteřní síť nemocnic, napříč celým Libereckým krajem, které zajišťují kvalitní péči na vysoké úrovni i díky vzájemné komunikaci a spolupráci. Je pro nás důležité téma majetkového propojení páteřních nemocnic v regionu, v nichž by měl účast kraj jako hlavní síla, která bude propojovat a řídit strukturu nabídky zdravotní péče v nemocnicích a pomáhat investicemi do vybavení a zlepšení podmínek pro pacienty. Začali jsme spojením s turnovskou nemocnicí před pěti lety, podařilo se nám koupit Nemocnici Frýdlanta zachránit péči pro obyvatele Frýdlantska, jednáme o majetkovém vstupu do Jilemnice a Semil a věřím, že i v Jablonci nad Nisou se nakonec dobereme k dohodě o spolupráci. Nemocnici s poliklinikou v České Lípě jsme posílili nejenom investicemi do areálu, ale i do nákupu přístrojového vybavení.  Pro stabilizaci a udržení kvalitní péče na špičkové úrovni nyní připravujeme výstavbu Centra urgentní medicíny při krajské nemocnic v Liberci, které je zásadní pro další rozvoj krajského zdravotnictví.

10. Máte nějaký nápad, jak pokračovat s využitím prostor bývalého vojenského újezdu kolem Ralska?

V Ralsku stále pracujeme na odstraňování ekologické zátěže po armádě bývalého sovětského svazu a také pokračujeme v demolicích desítek objektů. Současně se nám daří postupně navracet oblast do původního stavu, vznikají zde území s chráněnými rostlinami i živočichy a v tom budeme i nadále pokračovat. Chceme zde více rozvinout turistickou infrastrukturu a také postupně lákat investory, kteří by mohli přinést potřebné investice do oblasti. Spolupracovat na tom budeme s městem Ralsko, krajská komise pro rozvoj Ralska musí po volbách získat nový impulz a snad bude v novém složení znovu pracovat jako motor pro hledání myšlenek a nápadů pro tuto oblast.

11. Kdo za vás dotazník vyplňoval?

Vyplňoval jsme ho sám, a proto se omlouvám za zpoždění, nestíhal jsem to. (Martin Půta – pozn. autora.)

Nahoru