Pět otázek pro starostku České Lípy (červen 2010)

Verze pro tisk |

V i-novinách jsou v rámci diskusí nastolována témata, u nichž není známé oficiální stanovisko města. Mezi občany pak často kolují různé drby a polopravdy. Proto jsme se domluvili se starostkou města Hanou Moudrou, že jí jednou měsíčně pošleme pět otázek, které z diskusí vyplynou.


Budeme rádi, když vás rubrika zaujme a vy nám s výběrem otázek pro další díl pomůžete. Psát můžete do diskuse či na e-mail barta@i-noviny.cz. My za vás dotaz vzneseme. Samozřejmě můžete psát i přímo paní starostce.

1. Jak to v současnosti vypadá s využitelností hřiště u SOU na Špičáku? Původně se mělo rekonstruovat z krajských i městských peněz. Kraj se ale údajně zdráhá investovat původně slíbenou částku.

Celou tuto záležitost jsem s vedením kraje (pan Bursa) a s pány řediteli SOU a ZŠ projednávala zhruba rok. Město Česká Lípa prostřednictvím zastupitelstva odsouhlasilo 10 mil. na rekonstrukci hřiště při SOU, ale kraj nám nyní bohužel oznámil, že nemá dostatek finančních prostředků, aby mohla být celá investice zrealizována. Tato situace je pro mě osobně zvláštní, neboť kraj tím odmítl 10 mil., které měly být investovány do jejich majetku. Z tohoto důvodu již uvolněné peníze hodláme přesunout na rekonstrukci hřiště ZŠ 28. října a zrealizovat tak rekonstrukci našeho majetku (bylo projednáno na zasedání zastupitelů 23. 6. 2010).

2. Co odpady? Podle mě za ně domácnosti v příštím roce platit nebudou, ale už jsem zaslechl, že neplacení se týká jen tohoto roku. Jak úspěšné je vymáhání dlužných částek z minulých let?

Výše místního poplatku se stanovuje ze zákona vždy na rok obecně závaznou vyhláškou. O zavedení či prominutí poplatků na příští rok tak bude rozhodovat již nové zastupitelstvo. Já osobně zastáncem podobných vyhlášek nejsem, dle mého by bylo vhodné vše koncipovat do daní.
Souhrn veškerých nedoplatků činil k 1. 1. 2010 celkem 23.945.464,26 Kč. Protože jde o místní poplatek i vymáhání se musí řídit zákonem.
Celý proces je tak administrativně poměrně náročný.  Podle § 11 zákona o místních poplatcích musíme uplatnit i penále, tj. nezaplacenou částku při vyměření zvyšujeme na trojnásobek.
Bez tohoto navýšení by činily veškeré nedoplatky na místním poplatku odhadem 13 mil. Kč.  Od začátku letošního roku se podařilo vymoci více než milion korun a vzhledem k tomu, že do vymáhání byli zapojeni také soudní exekutoři. Předpokládáme, že se v následujících čtvrtletích budou vymožené částky zvyšovat. Nicméně musíme počítat rovněž s tím, že některé pohledávky můžeme už v tuto chvíli označit za nedobytné. Třeba proto, že dlužníci zemřeli, nebo se odstěhovali neznámo kam a na adrese svého trvalého bydliště se již dávno nezdržují. 

3. V České Lípě zřejmě ještě naroste nezaměstnanost. Chystá se město v rámci svých možností lákat další potencionální zaměstnavatele?

V současné době jedná město ČL s novým investorem ohledně výstavby další výrobní haly (prodej pozemku bude projednávat naše ZM dnes 23. 6. 2010).
V rámci podpory zaměstnanosti se totiž v první řadě snažíme vytvořit výhodné podmínky při nákupu obecních pozemků v průmyslové zóně (bohužel již těchto ploch moc není). Já osobně jednám s vedoucími pracovníky závodů v průmyslové zóně, nabízíme pomoc týkající se možnosti zpráv přes Městské noviny, mohou se účastnit i naší tiskové konference a v neposlední řadě určitou formu podpory  vidím i v linkách  MAD, které jsme rovněž přizpůsobily potřebám průmyslové zóny. Další možností, jak zmírnit dopady nezaměstnanosti, jsou veřejně prospěšné práce, na kterých město pro letošní rok zaměstnalo cirka 30 lidí z evidence úřadu práce a jistě bude i v budoucnu v tomto trendu pokračovat. Sama osobně tuto službu hodnotím kladně a domnívám se, že na čistotě města je to velmi znát.

4. Jak jste spokojená s průběhem letošních Městských slavností? Co se Vám líbilo nejvíce? Čtenáři samozřejmě i v našem hydeparku diskutují o ceně. Můžete ujasnit, jak probíhá zafinancování této akce?

S průběhem letošních slaností jsem velice spokojená, protože je navštívilo kolem deseti tisíc lidí. Vzhledem k nejistému počasí panovaly trochu obavy, ale nakonec se vše vydařilo a dle mého názoru nelze letošnímu ročníku nic závažného vytknout. Na organizační a programové zajištění slavností byl v rozpočtu města vyčleněn milion korun. Z toho zhruba 450 tisíc korun bude pokryto z dotace, protože letošní slavnosti byly zařazeny do česko-polského projektu Česká Lípa – Boleslawiec Společné a odlišné aneb sousedé Slované, poznejme se. Část prostředků na zajištění oslav získal hlavní organizátor slavností, kterým byla podobně jako vloni naše příspěvková organizace KD Crystal, také od sponzorů.  

5. Nejnavštěvovanějším a nejdiskutovanějším článkem v červnových i-novinách je ten o dobrovolných hasičích. Můžete čtenářům vysvětlit, jak ze zákona funguje spolupráce obce s jednotkou? Jak konkrétně funguje v České Lípě? Samozřejmě by mě zajímalo, jestli situaci v rozhádaném sboru sledujete a budete z ní za město vyvozovat nějaké závěry.

Město Česká Lípa má dva sbory dobrovolných hasičů a jejich povinnosti v oblasti požární ochrany se řídí zákonem. Město se pak snaží vytvořit podmínky pro to, aby oba sbory své povinnosti mohly plnit. K celé situaci ve Staré Lípě mohu říci pouze to, že podobné diskuse k ničemu nepřispějí, pouze poškozují pověst a důvěryhodnost sboru v očích veřejnosti, což je asi hlavní důvod, proč pokračují.
 

Nahoru