85. výročí založení ZŠ Dr. M. Tyrše – 1. den oslav

Verze pro tisk |

Jsme rádi, že jsme se stali svědky znovuodhalení rekonstruovaného základního kamene ZŠ Dr. M. Tyrše v České Lípě z r. 1931 s nápisem „Českým dětem“, které se konalo 30. 10. 2017 v dopoledních hodinách.

Úvodní slova pronesl současný ředitel školy Mgr. A. Lačný, který obdaroval květinami bývalé ředitelky školy, významné zaměstnance školy a zástupce města. Poté promluvil pamětník p. Panáček a historik Mgr. L. Smejkal seznámil všechny zúčastněné s historií školy. Následovalo vyvrcholení programu, a to slavnostní odhalení základního kamene, kdy se přestřižení stuhy ujal Ing. J. Panáček se žákem 8. třídy naší školy. Slavnostní akt zpestřil školní pěvecký sbor Zvonek pod vedením p. uč. Filipové.

Poděkování patří i p. uč. Gärtnerové, která slavnostní akci moderovala. Publikum složené z několika pracovníků a žáků školy odměnilo všechny aktéry potleskem.

I my, žáci 8. C, jednou v budoucnosti rádi přivedeme své děti do této školy. Aby se mohly vzdělávat v 1. české škole v našem městě.

(M. Krausová, T. Sedláčková, K. Rašová, Š. Policer)

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru