Úspěchy ZŠ Dr. M. Tyrše v roce 2011/2012

Verze pro tisk |

Žáci ZŠ Dr. M. Tyrše se pravidelně zúčastňují nejrůznějších vědomostních olympiád a sportovních soutěží (florbal, futsal, atletika...). V loňském školním roce se žáci umístili na předních místech v rámci okresních i krajských kol v olympiádách z Aj, Nj, dějepisu, biologie a ekologie, dále pak v pěveckých a výtvarných soutěžích. 

Mezi českolipskými základními školami drží "Tyršovka" jednoznačné prvenství v počtu zastoupených soutěží (12), v počtu soutěžících (33) i v počtu umístění od 1. – 3. místa (dvakrát získané 1. místo, dvakrát 2. místo). Nejvíc si ZŠ Dr. M. Tyrše cení 1. místa v okresním kole Olympiády z Aj, které vybojoval žák František Musil, a 1. místa v krajském kole Dějepisné olympiády, které získala žákyně Magdalena Nešněrová, a tudíž postoupila do republikového kola, kde reprezentovala nejen Českou Lípu, ale celý Liberecký kraj. Nejde jen o statistiky MŠMT a organizátorů olympiád, ale o radost z úspěchu, kterou mají žáci spolu se svými učiteli a rodiči. ZŠ může být právem pyšná na to, jak ji žáci skvěle reprezentují a jak jsou dobře připraveni ze strany pedagogů. Mnozí mají velké předpoklady pro zvládnutí budoucího studia na středních školách.
 
 

Nahoru