Přípravy na Noc kostelů vrcholí

Verze pro tisk |

Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce bude probíhat v pátek 24. května 2013 od večerních hodin do půlnoci. V této době budou na území litoměřické diecéze pro veřejnost zdarma zpřístupněny téměř dvě stovky církevních objektů. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat. (Součástí textu je přehled akcí.)

K 16. květnu 2013 je k Noci kostelů přihlášeno 185 církevních objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze (tj. na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje). Z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve.

Noc kostelů je ekumenický projekt, tzn. že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. Motto letošního ročníku zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)

Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Akci v litoměřické diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem diecézní biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnosta kostely jako důležitou součást společenského života obce či města.

Litoměřický biskup Jan Baxant poukázal na to, že kostely otevíráme proto, aby se lidí dotklo křesťanské poselství, křesťanské hodnoty. „Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy „spatřil světlo světa“, i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Dobře připravená „Noc kostelů“ se může stát příležitostí pro každého, kdo touží uvidět dosud neznámé, tedy skryté, resp. uzamčené krásy křesťanské kultury a umění. Naše křesťanské kostely takových krás ukrývají mnoho. Při „Noci kostelů“ se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách křesťanského života, které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou službou druhým i vlastní křesťanské svědectví. Pevně věřím, že se tak rozšíří světlo poznání i světlo setkání,“ uvedl v pozdravu k Noci kostelů.

Doprovodné programy stejně jako v minulých letech připravovali dobrovolníci z jednotlivých farností a sborů ve spolupráci s místními duchovními již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce (včetně financování propagačních materiálů). Hlavní koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi je Ing. Kristýna Solničková, MBA.

Součástí programů jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá.

Arnultovice, kostel Všech svatých

18.00-22.00 h      Komentované prohlídky

 

Bílá–Letařovice, kostel sv. Jakuba Většího

20.00 h                  Koncert

 

Bělá pod Bezdězem, Povýšení sv. Kříže

Letošní ročník Noci kostelů v Bělé p. Bezdězem je tematicky zaměřen na úctu sv. Jana Nepomuckého u příležitosti 620. výročí jeho mučednické smrti (1393-2013).

17,45-17,50 h Slavnostní pozvání hlasem zvonů

18,00-18,50 hEucharistická liturgie

19,15-19,30 h Vernisáž výstavy památek úcty sv. Jana Nepomuckého na Mladoboleslavsku

19,45-20,15 h Cantantibus organis I. - varhanní půlhodinka se zpěvem svatojánských písní

20,30-21,15 h O úctě sv. Jana Nepomuckého na území litoměřické diecéze

21,30-22,00 h Cantantibus organis II. - varhanní meditace s četbou veršů

Po celý večer bude možno v sakristii kostela zhlédnout výstavu věnovanou památkám úcty sv. Jana Nepomuckého na Mladoboleslavsku. Výstavu připravila správa Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem ve spolupráci s pobočkou Muzea Mladoboleslavska v Bělé p. B. 

 

 

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie

Po celý večer        Výstava starých bozkovských ornátů

Prohlídka kostela a oratoře

Možnost výstupu na věž kostela

20.00 h                  Mše svatá

21.00 h                  Koncert

 

Brniště, kostel sv. Mikuláše

18.00 h                  Otevření kostela pro veřejnost

18.15 h                  Komentovaná prohlídka kostela (inventář)

19.00 h                  Koncert Komorního kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka a hostů

20.00 h                  Komentovaná prohlídka kostela (historie)

                                - ochutnávka mešního vína

21.00 h                  Ukončení akce

 

Březno, kostel sv. Václava

18.00-24.00 h    Výstava tradičních krojů baráčnické obce

Výstava kreseb dětí ze ZŠ a MŠ Březno

Řízené prohlídky kostela

Putování po křížové cestě

Koncerty (housle a flétna – D. Nebřenská, M. Simůnková; vokální kvintet Lips pod vedením L.

Chladové; dětský sbor „Při kostele“; sbor „Při kostele“)

 

Cítoliby, kostel sv. Jakuba

 

Cvikov, kostel sv. Alžběty Uherské Durynské

 

Černčice, kostel sv. Vavřince

18.00-22.00 h      Prohlídka kostela a jeho okolí

19.00-19.30 h      Přednáška o historii kostela

 

Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

18.00-22.00 h       Komentovaná prohlídka kostela

                Výstava starých fotografií

 

Česká Kamenice, děkanský kostel sv. Jakuba Staršího

19.00-23.00 h     Možnost návštěvy kostelní věže
             Chrámová hudba
             Komentovaná prohlídka kostela a varhan
             Duchovní slovo

 

České Zlatníky, kostel sv. Jiří

 

Děčín, kaple Andělů Strážných

Po celý večer      Komentované prohlídky

                                Cesta bludištěm se sladkou odměnou pro všechny děti

 

Děčín, kostel Nejsvětější Trojice

Po celý večer        Komentované prohlídky

Soutěže pro děti

 

Děčín, kostel Panny Marie

Po celý večer       Komentované prohlídky

20.00 h                Vystoupení pěvecké sešlosti SaH

 

 

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže

Po celý večer        Komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger op. 315

„Staň se malířem fresek“ (vyprávění onástropních malbách a výtvarná dílna pro všechny malé návštěvníky)

19.00 h               Zpívá Děčínský chrámový sbor

19.50–20.00 h    Prohlídka varhan Rieger op. 315

20.30 h               Vystoupení flétnového souboru Kvíčaly, na varhany hraje Jan Záhora ml.

21.30 h               Vystoupení pěvecké sešlosti SaH

22.30–23.45 h    Prohlídka varhan Rieger s hudebníukázkou

 

Děčín, kostel sv. Františka Xaverského

Po celý večer       Komentované prohlídky

 

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi

Po celý večer      Čtení z knihy o sv. Františkovi

                                Kde je co v kostele aneb komentované prohlídky kostela a další hry pro malénávštěvníky

19.00 h               Vystoupení pěvecké sešlosti SaH

20.30 h               Zpívá Děčínský chrámový sbor

21.30 h               Vystoupení flétnového souboru Kvíčaly, na varhany hraje Jan Záhora ml.

 

Děčín, kostel sv. Václava

Po celý večer      Komentované prohlídky s promítáním

                                „Jak se staví kostel“ (program pro děti)

18.00 h                Vystoupení pěvecké sešlosti SaH

 

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje

Po celý večer        Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro děti

18.00 h               Bohoslužba

19.15–19.25 h    Prohlídka varhan Feller

19.30–19.45 h    Prohlídka zvonů a věže

19.45 h         Zpívá Děčínský chrámový sbor

21.30–21.40 h    O historii farního chrámu sv. Václava a Blažeje

21.45–21.55 h    Prohlídka zvonů a věže

22.00–22.15 h     Prohlídka varhan Feller

 

Děčín, obecní kaple

Po celý večer       Komentované prohlídky (povídání o historii kaple a obnově drobných památek v Křešicích)

21.30 h                Barokní písně o sv. Janu Evangelistovi v komorním obsazení

 

 

Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého

Po celý večer        Komentované prohlídky

18.00 h               Vystoupení skupiny Yxes Joke ze ZŠ Na Stráni

 

Děčín, zámecká kaple sv. Jiří

Po celý večer        Komentované prohlídky

                                „Není kaple jako kaple“ (soutěžní program pro malé i velké návštěvníky s výtvarnou a pěveckou dílnou)

 

Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince

 

Dobrovice-Sýčina, kostel sv. Václava

 

Dubí, kostel Neposkvrněného početí P. Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci

17.00 h                  Úvodní slovo starostů měst Dubí a Altenbergu

17.15 h                  Duchovní slovo

17.30 h                  Koncert sboru Friedrich Silcher chor Dippoldiswalde

Autobus, který Vás doveze na Cínovec a zpět do Dubí, bude přistaven v 16.15 h u MKZ, Školní nám., Dubí 1.

 

Kostel Panny Marie v Dubí

19.00 h                  Koncert sboru AUDITE SILETE Bohosudov

19.45 h                  Meditace – duchovní slovo

20.00 h                  Koncert sboru Friedrich Silcher chor Dippoldiswalde

20.30 h                  Videoprezentace

21.00 h                  I. prohlídka krypty

21.30 h                  Liturgické předměty a oděvy – ukázka

22.00 h                  II. prohlídka krypty

22.40 h                  Meditace s požehnáním

23.00 h                  Ukončení akce

 

Homole u Panny, kostel sv. Pia V.

18.00- 22.00 h     Komentovaná prohlídka kostela

                            Výstava starých fotografií

                            Možnost navštívit  jedinečné obecní mineralogické muzeum  J.E. Hibsche u kostela

 

Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Hrubý Jeseník, kostel sv. Václava

19.00 h                  Bohoslužba

20.00 h                  Koncert 

20.45 h                  Historie kostela

21.15 h                  Volná prohlídka a závěrečné požehnání

 

 

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-23.00 h      Mše sv. s adorací; komentované prohlídky kostela; zpívané nešpory s p. Radimem; reprodukované zpěvy

                               Magnificat

 

Chorušice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-21.00 h      Výstava rozsáhlé rekonstrukce kostela a objektu márnice v roce 2012,nově ukázka západní věže kostela a zvonů 

19.00 h                  Komentář výstavy(komentář provede starosta obce Martin Bauer), seznámení návštěvníků s rekonstrukcí  v roce 2012

 

Jablonné v Podještědí, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy

15.30-16.00 h       Bazilika dětem

18.00-19.00 h       Mše svatá s účastí Scholy Gregoriany Pragensis

19.00-20.00 h       Schola Gregoriana Pragensis - koncert

20.30 h, 21.30 h, Komentovaná prohlídka baziliky

22.30 h, 23.30 h  

20.00-23.45 h       Oáza klidu v kapli

24.00 h                  Žehnání městu a celému kraji

 

 

Javory, kostel sv. Prokopa

Po celý večer     Komentované prohlídky

 

Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla

 

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice

Po celý večer        Komentované prohlídky kostela a liturgických oděvů, program pro děti i dospělé

18.00 h                  Zahájení, vystoupení flétnového souboru a dětského sboru CZMČ Jílové

19.00 h  Jílovský komorní sbor

20.00 h  Varhanní koncert

21.00 h                  Vystoupení komorního pěveckého sboru Colours

23.00 h  Malé ztišení s modlitbou a svíčkou

 

 

Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie

Po celý večer        Komentované prohlídky

                                Soutěže pro děti a další překvapení

 

Jirkov, kostel sv. Jiljí

20.00-22.00 h      Prohlídka kostela s komentářem

 

 

Jítrava, kostel sv. Pankráce

 

Kadaň, bývalý klášter minoritů s kostelem sv. Michaela

 

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva

 

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

 

Kadaň, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

 

Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla

 

Kadaň, kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty

 

Kadaň, kostel Zvěstování Páně a Čtrnácti sv. Pomocníků

 

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

 

Klášterec nad Ohří, kostel Panny Marie Prostřednice všech milostí (Utěšitelky)

 

Koštice, kostel sv. Antonína Paduánského

18.00 h                  Přivítání a seznámení s programem

18.05 h                  Renesanční hudba - soubor Karmina

18.30 h                  Vystoupení koštických dětí

18.40 h                  Lidová a duchovní hudba - soubor Karmina

19.10 h                  Seznámení s postupem prací při obnově kostela (Vožekovo sdružení)a jeho okolí a s další strategií oprav

                               čtení o historii kostela

19.30 h                  Prohlídka kostela

 

Krupka – Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží

 

Kryry, kostel Narození Panny Marie

 

Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla

18.00-20.00 h      Komentované prohlídky

 

Křižany, kostel sv. Maxmiliána

 

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže

19.00-23.00 h     Výstava středověkých rukopisů (unikátní výstava s možností prolistovat tři desítky faksimilií s bohatými

                               dobovými ilustracemi)

19.00-20.00 h      Otevřená zahrada

20.30-21.15 h      Duchovní hudba – koncert

21.30-22.30 h      Prohlídka kostela s historickým výkladem

 

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Po celý večer        Ochutnávka mešního vína

18.00-18.45 h      Mše svatá

19.00-20.40 h      Liberec z výšky (výstup na věž s poslechem zvonů)

19.00-19.40 h      Když si děti hrají

20.00-20.40 h      Co všechno máme v kostele (výstava precios a ostatků svatých s příslušným výkladem)

21.00-21.40 h      CUM DECORE (duchovní hudba v podání známého libereckého vokálního sboru)

22.00-23.00 h      Jak to bylo za totáče (historie kostela jinak – vyprávění sepsané podle pamětníků)

23.00-23.45 h      Liturgická hudba přímo u zdroje (krátké ukázky z hudby v různých liturgických obdobích pro návštěvníky

                                přímo na kůru)

23.45-24.00 h      Půlnoční modlitba (jste zváni k účasti na modlitbě za město, jeho obyvatele, za sebe a své blízké)

 

 

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce

18.00 h                  Zahájení Noci kostelůvyzváněním zvonů

18.05 h                  Moderní hudba při liturgii                (zveme zvláště mladé lidi)

18.05 h                  Do setmění možnost výstupu na kostelní věž

19.00-20.00 h       Advent a Vánoční doba

20.00-21.00 h       Postní doba

21.00-22.00 h       Velikonoční doba

22.00-23.00 h       Světci a Panna Maria

23.00-23.50 h       Koncert duchovní hudby - Basistova dobrá společnost (A. Scarlatti - Sonáta VII in Re,J. B. Loeillet – Quintet)

24.00 h                  Zakončení Noci kostelů

 

Liberec – Ostašov, kostel sv. Vojtěcha

Výstava – historické sklo, komentovaná prohlídka, koncert duchovní hudby – ženský sbor CANTEMUS

 

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského

18.00 h                  Pramen vody živé...

                                - mše sv., doprovázená písněmi Scholy od 3A

18.45 h                  Samá voda...

                                paralelní programy pro děti i dospělé:

                                -zázračné prameny a studánky Jizerských hor – výstava

                                -obrázky ze života farnosti – představení naší farnosti

                                - posviťme si na půdě – tradiční prohlídka klenby a krovů kostela

                                - plujeme na stejné vlně – výroba loděk s možností napsat svou osobní prosbu a pustit ji po vodě...

                                - střípky barev – mozaika sv. Anežky,skládání puzzle,omalovánky, výtvarné dílničky, soutěže

                                - hledá se Cyril a Metoděj... pokladovka pro velké i malé

19.00 h                  Plavba historií  I

                                - komentovaná prohlídka zakončená povídáním o křtu

20.00 h                  Já mám kocábku náramnou...

                - stínové divadlo o potopě a Noemovi        

20.20 h                  Opakování divadla pro opozdilce

20.30 h                  Dostaveníčko na kůru...

                - prohlídka varhan a krátká ukázka varhanní hudby

21.00 h                  Živá vodo má...

                                - koncert Scholy od 3A

21.30 h                  Plavba historií  II

                                - opakovaná prohlídka (nebojte, nebude stejná)

22.30 h                  Vodopád tónů  

                                - večerní koncert v provedení manželů Sanvito

23.00 h                  Pokoj svůj dávám vám...

                                - díky, prosby a ztišení ve svitu svíček

 

Během večera nás budou provázet hrou na trubku žáci ze ZUŠ Liberec.

Od 19.00 h možnost rozhovorů s knězem a malého občerstvení.  

 

Liběšice u Litoměřic, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Po celý večer        Výstava – děti ZŠ a MŠ malují kostel; dobové fotografie

18.00-18.30 h       Úvodní pobožnost k Panně Marii (zpívané Loretánské litanie a Mariánské písně)

19.00-20.00 h       Komentovaná prohlídka kostela a prezentace historických varhan

20.30-21.30 h       Koncert duchovní hudby

 

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie

Po celý večer        Otevřeno Centrum Svaté Rodiny - prodejna s literaturou, kalendáři, CD a DVD, svícemi, růženci a dalšími náboženskými předměty a výstava fotografií ze života farnosti

16.00-17.00 h      Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve farním areálu 

17.00-18.15 h      Mše svatá za obyvatele obce Liběšice

18.30 h                  dle zájmu Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve farním areálu     

18.30-19.30 h      Koncert Poutníčkova sboru v kostele

19.30-20.30 h      Program v kostele

20.30-22.00 h      Tichý kostel (prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní rozhovor)

22.00-23.45 h      Zpívaná adorace s přímluvami

23.45-24.00 h      Modlitba kompletáře

 

 

Libochovany, kostel Narození Panny Marie

19.00 h                  Zpívá sbor Vinohrádek

20.00 h                  Prohlídka kostela, duchovní hudba

21.00 h                  Výklad o liturgii (doby, liturgické předměty, souvislosti)

22.00 h                  Prohlídka kostela, duchovní hudba

23.30 h                  Zakončení

 

Libochovice, kostel Všech svatých

18.00-18.45 h      Mše svatá

19.00-20.00 h      Prohlídka kostela Všech svatých

20.00-21.00 h      Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Melodie

21.00-23.00 h      Prohlídka kostela Všech svatých

 

Libouchec, kostel sv. Tří Králů

18.00-22.00 h      Kostel otevřen návštěvníkům za zvuku varhan

                                Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Chabařovice-pob. Libouchec 

18.00 h                  Koncert žáků ZUŠ Chabařovice-pob. Libouchec         

19.00 h                  Koncert pěveckého sdružení Bel Canto Ústí nad Labem

 

 

Lipová pod Blanskem, kostel sv. Martina

18.00-22.00 h      Komentovaná prohlídka kostela 

                                Výstava fotografií 

 

 

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele

18.00-22.00 h      Volná prohlídka

22.00 h                  Uzavření kaple

 

Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)

16.00-19.00 h     Dětské odpoledne

                               - přijďte si zasoutěžit v netradičních disciplínách a zkusit si, jak se může cítit člověk, který je nemocný

19.00-23.00 h     Stopy světla, stopy lásky

                „Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“Albert Schweitzer

Kaple hospice bude otevřena k tiché vzpomínce na ty, kteří nás z tohoto světa předešli. Věříme, že nic dobrého se s člověkem neztrácí. Přijďte zapálit svíčku, napsat jméno, v modlitbě odevzdat Bohu ty, které jste měli rádi a kteří už tu s námi fyzicky nejsou.

19.00 h                  Koncert skupiny Šavlozubý ponožky: Trio absurdního folku (pohodové písně pro všechny mladé nejen datem narození)

23.00-24.00 h     Slavnost odevzdání

                - každého, jehož stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli

 

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

18.00-22.00 h      Otevřena věž u katedrály

18.00-19.00 h      Volná prohlídka

19.00-20.00 h      Koncert sboru Páni kluci

20.00-21.00 h      Přednáška probošta litoměřické katedrální kapituly P. Mgr. Jiřího Hladíka O.Cr.

21.00-22.00 h      Prohlídka sakristie

22.00-23.00 h      Prohlídka varhan

23.00 h                  Uzavření kostela

 

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem

18.00-21.00 h      Duchovní program

23.00 h                  Uzavření kostela

 

Litoměřice, kostel sv. Ludmily

18.00-23.00 h      Meditační zákoutí, zapojte svoje smysly – výtvarné a jiné aktivity

18.30 h                  Stvoření - čtení, flétnové duo

19.00 h                  Čtení z Písma, taneční vystoupení

19.30 h                  Hudba starých varhan

20.30 h                  Litoměřická schola – hudba mladých

21.00 h                  Hudba starých varhan

22.00 h                  Prorok - čtení, klavírní melodie

23.00 h                  Uzavření kostela

 

 

Litoměřice, kostel sv. Václava

 

Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha

18.00-19.00 h      Volná prohlídka

19.00-19.30 h      Koncert - varhanní hudba, violoncello

19.30-20.30 h      Prohlídka varhan

20.30-21.00 h      Koncert komorního sboru Páni kluci

21.00-23.00 h      Volná prohlídka

23.00 h                  Uzavření kostela

 

Litoměřice, kostel Všech svatých

18.00-18.45 h      Zahájení - mše svatá

19.00-20.00 h      Svátosti – Světlo na cestu (program mladých)

20.30-21.00 h      Varhanní koncert a prohlídka varhan

21.00-22.00 h      Koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx

22.00-23.00 h      Četba starozákonních textů – Dar poznání

23.00-23.45 h      Vystoupení vokálního seskupení Appendix

23.45-24.00 h      Závěrečná modlitba s požehnáním

24.00 h                  Uzavření kostela

 

Po celou dobu programu kostel otevřen k prohlídce (s ohledem na mši sv.), pro setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.

 

Litvínov, kostel sv. Michaela archanděla

 

Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie

18.00-19.00 h      Prohlídka, komponovaný program na téma dalšího světce v pořadí… (možná se dostane i na liturgický rok, muziku či ještě něco dalšího …)

 

Loukov, kostel Nejsvětější Trojice a hrobka Rohanů

17.50 h                  Hlas zvonů                                                                                                       

18.00 h                  Prohlídka zvonice a zvonů s komentářem                                 

                                Varhanní koncert                                                                                            

                                Koncert historické hudby

                                Komentovaná prohlídka kostela                                                 

                                Historické okénko

                                Prohlídka rohanské hrobky            

22.30 h                  Zakončení          

 

 

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků

„Moudrost slov a krása tisků aneb naše Bible“ - výstava různých vydání Bible

 

Louny, kostel sv. Mikuláše

 

Lovosice, kostel sv. Václava

17.00-17.05 h      Hlas zvonů

17.05-17.30 h      Modlitba růžence

17.30-18-15 h      Mše svatá

18.15-18.30 h      Promítání s hudbou

18.15 h                  Přepisování Bible

                                Popis kostela a jeho předmětů k liturgii

                                Prosby (u vstupu do kostela)

                                Lovosičtí kněží od 17. století

18.30-19.00 h      Divadlo

19.00-19.30 h      Koncert

19.30-20.00 h      Komentovaná prohlídka kostela

20.00-20.30 h      Koncert

20.30-21.00 h      Otázky na duchovního otce

21.00-21.30 h      Adorace Nejsvětější Svátosti

                                Májová pobožnost

                                Latinský zpěv: SALVE REGINA

21.30-22.00 h      Promítání s hudbou

22.00-22.10 h      Desátek v 10 jazycích

22.10-22.50 h      Koncert

22.50-23.15 h      Promítání s hudbou

23.15 h                  Modlitba při svíčkách, prosby, večerní modlitba, já a Bůh v tichu, závěrečné požehnání

23.55 h                  Uzavření kostela

 

 

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny

Po celý večer        Výstava o historii obce a kostela

                                Komentované prohlídky (výklad o opravách kostela)

19.00-19.30 h      Varhanní koncert v podání Anny Kavanové

20.00-20.30 h      Varhanní koncert v podání Anny Kavanové

 

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla

19.00 h                  Zvony – zahájení Noci kostelů
19.05 h                  Přivítání návštěvníků
19.15 h                  Koncert žáků ZUŠ Mělník
20.15 h                  Prezentace kostela (krátká historie)
21.00 h                  Koncert pěveckého sboru CHRAPOT
21.55 h                  Zvony - závěr Noci kostelů

 

19.00-21.00 h      Otevřena kostnice

19.00-22.00 h      Otevřena věž chrámu

 

Vzkaz od zvoníků:
Od 19.00 do 22.00 h budeme připraveni ve věži odpovídat na otázky návštěvníků ohledně zvonění. V sobotu 25.5. půl hodiny před svítáním otevřeme věž pro prvních 20 lidí, kteří budou před věží, a umožníme jim prohlídku a hlavně focení svítání z ochozu. Případným dalším 20 návštěvníkům umožníme vstup hned po první skupině.

 

Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince

19.00 h                  Zvony - zahájení Noci kostelů
19.05 h                  Přivítání návštěvníků
19.15 h                  Prezentace varhan - koncert
20.00 h                  Prezentace kostela (krátká historie)
21.00 h                  Zvony - závěr Noci kostelů

 

 

Merboltice, zvonice při bývalém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské

18.00-22.00 h      Výstava fotografií a kreseb zaniklého kostela

                                Komentovaná prohlídka

 

Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského

S ohledem na probíhající stavební práce na kostele sv. Antonína Paduánského bude program Noci kostelů probíhat v zámecké kapli milešovského zámku.

 

17.00-17.15 h      Zpěv dětí z milešovské školky a ZŠ Velemín

17.15-18.00 h      Divadlo pro děti – Babiččiny pohádky (herci z divadla Rozmanitostí Most)

18.00-19.00 h      Přednáška o historii Milešova a okolí

                                               - dokumentace památek v Milešově – nálezy a objevy – PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

                                               - drobné sakrální památky Milešova – Bc. Antonín Kadlec

                                               - významní majitelé Milešova v 17. a 18. století – Mgr. Jakub Pátek

19.00-19.30 h      Volná diskuse o historii Milešova

19.30 h                  Poděkování a nasvícení starého a nového hřbitova

 

Vzkaz pro návštěvníky: Máte-li staré fotografie Milešova a okolí, prosím, vezměte je s sebou, moc nám tím pomůžete.

 

 

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla

 

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.00 h                  Slavnostní fanfára z věže - Produkce trubačů z horního ochozu věže

19.15 h                  SPIRITUÁL KVINTET 

20.30 h                  Pohled zpět - historie kostela, PhDr. Karel Herčík bude vyprávět o vzniku kostela a historických souvislostech

21.30 h                  Varhanní koncert

22.00 h                  Představení liturgických předmětů

23.30 h                  Modlitba za město Mladá Boleslav a požehnání

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Havla

18.00-19.00 h      Ekumenická bohoslužba

19.00-24.00 h      Výstava – dílo architekta Kroha (výstavou provede Ing. arch. Soňa Zálešáková)

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého

19.00-22.00 h      Možnost prohlídky kostela

21.00 h                  Pohled zpět - historie kostela, PhDr. Karel Herčík bude vyprávět o vzniku kostela a historických souvislostech

 

Mnichovo Hradiště, děkanský kostel sv. Jakuba

18.00 h                  Mše svatá                                                                                                         

19.00 h                  Varhanní koncert

                                Pár slov o varhanách

                Koncert historické hudby

                Komentovaná prohlídka interiéru kostela

                Prohlídka věže a zvonů s komentářem, film o výrobě zvonů

                                Historické okénko - kostel v prusko-rakouských válkách      

23.30 h                  Eucharistická meditace                                                                                  

24.00 h                  Svátostné požehnání     

 

Modlany, kostel sv. Apolináře

 

Most, kostel sv. Václava

 

Nehasice, kostel Narození Panny Marie

 

Nová Ves nad Nisou, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Po celý večer        Soutěžní kvíz pro děti s tématikou kostela o drobné ceny

20.00-24.00 h      Prezentace tematických bloků:

-        kostel Panny Marie a návrší Teprberk v proměnách času
-        Novoveský okrašlovací spolek 1898-2013 
-        Nová Ves nad Nisou neznámá
-        v každou celou hodinu krátké hudební vystoupení Alastaira Edwardse (převážně vlastní skladby)
 

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-18.45 h      Mše svatá
19.00-19.45 h      Koncert žáků ZUŠ Nový Bor s přednáškou na téma Cyril aMetoděj
20.00-20.30 h      Přednáška PhDr. V. Jindry na téma novoborské kaple
20.30-21.00 h      Prohlídka kostela s komentářem
21.00-22.00 h      Četba z Písma, prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní rozhovor

 

Osek, cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie

Po celý večer        Možnost samostatné prohlídky ve vymezeném prostoru kostela a varhanního kůru

18.00 h                  Zvony zní
18.15-18.45 h      Koncert dětského sboru POUPATA Teplice
19.00-19.15 h      „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7) - přivítání návštěvníků, zamyšlení
19.30-21.00 h      Noční klášter - netradiční prohlídka klášterních prostor s průvodcem 
21.15-21.45 h      Koncert chrámové hudby - účinkuje Collegium hortensis pod vedením Jana Zástěry - zakončený modlitbou Salve Regina
21.45-22.00 h      Možnost osobní modlitby, meditace - ztišení při gregoriánském chorálu
 

Petrovice, kostel sv. Mikuláše

16.00-23.00 h      Kostel bez střechy, ale žijící – volná prohlídka

                               Koncert duchovní hudby

 

 

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Po celý večer        Možnost zhlédnout románské zbytky kláštera Porta Apostolorum, zvláště pak sdružené šestiobloukové románské okno

18.00 h                  Úvodní slovo k Noci kostelů

18.05-19.00 h      Koncert pěveckého sboru učitelů

19.10-20.10 h      Koncert dětského pěveckého sboru ZUŠ Postoloprty

20.15-20.45 h      Komentovaná prohlídka kostela

20.50-21.20 h      Koncert houslového dua – Pavel Gieret a Daniel Zíbrt

21.25-22.00 h      Komentované diapozitivy ze života Pána Ježíše v kostelní kapli (komentář -  P. Rudolf Prey)

 

Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

18.00-22.00 h      Komentovaná prohlídka kostela

                                Výstava starých fotografií

 

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince

17.00-19.00 h      Komentovaná prohlídka výstavy "Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice"

                Přednáška s promítáním autora výstavy Mgr. J. Rybánského z Muzea Varnsdorf. Představení stejnojmenné brožury. 

                Meditace a ztišení ve Svaté chýši

 

Růžová, kostel sv. Petra a Pavla

18.00-22.00 h     Komentovaná prohlídka kostela

                              Koncert duchovní hudby

 

Semily, kostel sv. Jana Křtitele (tzv. Koštofrank)

19.30-20.00 h      Koncert pro Noc kostelů

20.00-20.30 h      Prohlídka kostela a hřbitova s poustevníkem

21.00-21.30 h      Prohlídka kostela a hřbitova s poustevníkem

22.00-22.30 h      Legenda aurea – Stětí sv. Jana Křtitele

 

Semily, kostel sv. Petra a Pavla

Po celý večer        Město z věže kostela

17.30-18.00 h      Muzikál Šípková Růženka

18.00-18.45 h      Mše svatá

19.00-19.45 h      Prohlídka kostela, sakristie a varhan s průvodcem

19.30-20.00 h      Návštěva semilských zvonů

20.00-20.45 h      Jaro a láska v lidové písni Janáčka a Martinů (koncert Bohuslava a Evy Lédlových)

21.00-21.45 h      Šalamounova Píseň písní (účinkují Lukáš Rieger a Nikola Pádivá Bartošová)

22.00-22.30 h      Prohlídka kostela, sakristie a varhan s průvodcem

22.45-22.55 h      Ekumenická modlitba

23.00-23.45 h      Hudební překvapení

 

Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela

19.50-20.00 h     Zvon ohlašuje zahájení programu, návštěvníci budou uvítáni chorální hudbou J. S. Bacha

20.00-24.00 h     Hudební vystoupení (Hans Lau - varhanní hudba,Petr Kopejska - písně s kytarou,Canzonetta - komorní soubor z Osečné,P. Pavel Ajchler - křesťanské písně s kytarou).

                              Pozdravy a dobrá slova

                              Prohlídka kostela s výkladem

                              Chvilky ke ztišení pro meditaci

                              Bohoslužba slova s písní a modlitbou

 

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava

18.00 h                 Otevření kostela pro návštěvníky

20.00-24.00 h     Komentovaná prohlídka kostela

                               Koncert – varhany, zpěv

 

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda

17.30 h                 Otevření kostela pro veřejnost

18.00 h                 Vystoupení ZUŠ Stráž pod Ralskem

19.00-20.45 h     Komentovaná prohlídka kostela - historie

                               Liturgická prohlídka kostelem

                               Ochutnávka mešního vína

                               Výstava liturgického oblečení

                               Komentovaná prohlídka varhan

                               Malování s dětmi

21.00 h                 Koncert Komorního kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka a hostů

22.00 h                 Adorace při svíčkách

23.00 h                 Ukončení akce

 

Strojetice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice

18.30 h                 Zahájení, o historii kostela
19.00 h                 Adorace Nejsvětější Svátosti s Májovou pobožností a duchovním slovem
20.00 h                 Otázky pro pana faráře s prohlídkou kostela
                               Výstava liturgických nádob a ornátů
20.30 h                 Varhanní koncert - Markéta Stará
21.00 h                 Modlitba růžence
21.30 h                 Koncert - kytara a housle
22.00 h                 Ukončení

 

Svádov, kostel sv. Jakuba Staršího

18.00-22.00 h      Komentovaná prohlídka kostela

                               Výstava starých fotografií

 

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše

V průběhu večera        Z historie kostela a vystoupení folklorního souboru Horačky

 

Teplice, Beuronská kaple

Po celý večer       Komentované prohlídky kaple

 

Teplice, kaple Nalezení sv. Kříže

18.00-22.00 h      Kaple otevřena k prohlídce

 

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele

Po celý večer                          Opiš verš(e) z Bible

                                                  Zeptej se mě na cokoliv, jsem tu pro Tebe

17.50 h                                    Nechceš si zazvonit?

18.00 h                                    Prohlídka kostela a krypty (s průvodcem)

18.00 h, 18.30 h, 19.30 h     Na věži ve dne

19.00 h                                    Collegium hortensis (diriguje Jan Zástěra)

19.30 h                                    Církev dnes (téma s diskuzí v oratoři)

20.30 h                                    Taizé – meditace zpěvem a hudbou

21.00 h                                    Kdo je Jan Křtitel (oratoř)

21.30 h                                    Co je co a k čemu (předměty, místa…s průvodcem)

21.30 h, 22.00 h                    Na věži v noci

22.00 h                                    Ztvárněné čtení Bible

22.30 h                                    Hydepark s anglickým čajem (diskuze v oratoři)

 

Teplice - Nová Ves, kaple sv. Antonína

16.00-18.00 h      Kaple otevřena k prohlídce

 

Teplice-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské

Po celý večer                       Opiš verš(e) z Bible

                                               Zeptej se mě na cokoliv,jsem tu pro Tebe

                                               Rozsvícení Tvého večera

                                               Malá expozice ornátů (sakristie)

18.00 h, 18.30 h, 19.00 h  Síťovaná průlezka-věž

18.15                                    Co je co a k čemu (předměty, místa…s průvodcem)

19.30                                    Duchcovský pěvecký sbor (diriguje Jana Boháčková)

20.15                                    Prohlídka s průvodcem+věž

21.00                                    Kdo je sv. Alžběta (oratoř)

21.30                                    Varhanní koncert Nikoly Bojčeva s prohlídkou varhan

22.30                                    Rytmické písně – zazpívej si s námi

22.30                                    Hydepark s angl.čajem (diskuze v oratoři)

22.30                                    Síťovaná průlezka-věž

 

Tisá, kostel sv. Anny

18.00-23.00 h      Kostel otevřen pro návštěvníky

18.00-18.30 h      Rodina Husákova z Petrovic (varhany, zpěv)

19.00-19.20 h      Pěvecký sbor Tisá

19.30-20.00 h      Hra na varhany

20.00-20.30 h      Rodina Husákova z Petrovic (varhany, zpěv)

 

Valtířov, kostel sv. Václava

17.30-18.30 h      Vystoupení žáků ZUŠ - středisko Velké Březno 

18.00-22.00 h      Komentovaná prohlídka kostela s jedinečnou možností prohlídky „hrobky rodiny Chotků“ stojící v sousedství

                               Výstava starých fotografií

 

Varnsdorf, kostel Proměnění Páně

 

Velká Černoc, kostel sv. Václava

17.30-19.00 h      Otevřený kostel, setkání a seznámení s dějinami kostela
18.00 h                 Bohoslužba

 

Velké Hamry, kostel sv. Václava

V průběhu večera              Prohlídka kostela s možností navštívit i jinak nepřístupné prostory.

 

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše

Po celý večer        Občerstvení pro návštěvníky s ochutnávkou vína od místních vinařů

18.00 h                  Zahájení - zvon a přivítání (starostka obce akanovník Martin Davídek)                                          

18.15 h                  Vystoupení dětského souboru Vinohrádek ZŠ Žalhostice

                                Varhany - Majka  Brůnová

19.00 h                  Prohlídka  kostela rodiče s dětmi (malování obrázků a jejich výstavka)

                                Varhany - Majka Brůnová

20.00 h                                 Přednáška –„Pojďte se seznámit“ – historie kostela, výklad o inventáři kostela, výstavka liturgických oděvů, zapálení svíček za své nejbližší

21.00 h                  Varhanní a houslový koncert

22.00 h                  Ukončení 

 

Verneřice, kostel sv. Anny

18.00-22.00 h      Komentovaná prohlídka kostela a výstava starých fotografií

18.30 h                 Koncert žáků ZUŠ Žandov

18.00-22.00 h      Možnost seznámit se s novou publikací o Zaniklém poutním místě Gottesbergu u Verneřic

 

Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení

16.30-17.00 h      Modlitba růžence

17.00-17.45 h      Mše svatá

17.45-22.00 h      Výstava starých a současných bohoslužebných knih (malá kaple)

17.45-22.00 h      Výstava výtvarných prací žáků Základní školy Vratislavice n./N.

18.00-19.00 h      Putování po Izraeli 2012 (promítání fotografií s komentářem Pavla Fišera)

19.10-19.45 h      Hudební program: varhany, flétna (Jana Zástěrová, slovem doprovází ZuzanaBémová)

20.00-20.50 h      Komentovaná prohlídka kaple (arch. Pavel Vaněček)

21.00-21.50 h      Varhanní concertino (Pavel Fišer)

22.00-22.15 h      Závěrečné modlitby

                 Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

16.30-22.00 h     Mimo konání jednotlivých programů - příležitost k prohlídcekaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám, které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00 h.

 

Sál pod kaplí

18.00-21.00 h     Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 h     Kavárna pod kaplí

18.00-21.00 h     Prodejní výstava literatury a výrobků z včelích produktů

 

 

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice

16.00-22.00 h     Možnost návštěvy kostelní věže

18.00-18.50 h     Duchovní skladby (zpěv Eva Lédlová, klávesy Bohuslav Lédl)

19.00-19.10 h     Večerníček v kostele (krátký biblický loutkový příběh pro děti)

19.15-19.50 h     Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela pro děti)

20.00-21.00 h     „Humor v církvi povolen“ (povídání o P. Jiřím Reinsbergovi, s hudebním doprovodem)

21.00-22.00 h     Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka)

18.00-22.00 h     Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám. Modlitby se

                 uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích ve 22.00 h.

 

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího

18.00-18.10 h     Zvuk zvonů

18.15-18.45 h     Vystoupení žáků ZUŠ Podbořany

18.50-19.20 h     TARAMIS (keltská hudba)

19.20-19.50 h     Komentovaná prohlídka

19.45-20.00 h     Josef Moravec – akordeon

20.00-20.50 h     Duo La Bonne Musique – housle, akordeon

21.00-22.00 h     Milan Černý – desetisborová renesanční loutna

 

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele

 

Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba

21.00 h                  Koncert

 

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána

18.00 h                  Slavnostní zvonění, přivítání

18.05 h                  Dětský sbor žáků základní školy Zákupy

18.45 h                  Náš kraj - historie zábavy, tradice a zvyky, historie místních poutí - přednáška Ladislava Smejkala, známého českolipského historika

20.00 h                  Koncert netradiční hudby – zpěvák Miroslav Šmíd a jeho kapela

21.00 h                  Prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka kostela

22.00 h                  Ukončení akce

 

Zubrnice, kostel sv. Maří Magdalské

18.00-22.00 h                                     Prezentace projektu studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.  Záměr prezentace - vizuálně „restaurovat“ prostředí kostela v Zubrnicích. Virtuální doplnění chybějících částí architektury a nástěnných maleb pomocí dataprojektorů umožňuje přiblížit původní atmosféru kostela.Autoři: B. Hanzlíková, B. Pelcová, O. Jiráska.- přední část kostela

 

18.00- 22.00 h     Dle zájmu - projekce o historii kostela a starých unikátních fotografií z původního vybavení. Portrét významného českého katolického kněze V. Zahradníka (1790-1836), který v Zubrnicích 10 let nedobrovolně pobýval. Je mu připisováno autorství první filosofické práce, která byla napsána v českém jazyce. Součástí portrétu bude seznámení s jeho mnohovrstevnatým dílem a přednes bajek, kterými nejvíce proslul. -zadní část kostela

 

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího

18.00-24.00 h                      Výstava liturgických předmětů a dětských prací k výročí Cyrila a Metoděje

                               Zpřístupněna kostnice vedle kostela

18.00-19.00 h                      Zpřístupněna zvonice

18.00 h                  Zvonění

18.30 h                  Mše svatá

22.00-23.00 h                      Divadelní představení Now…? v podání Divadla Continuo (Atypické představení spojující fyzické, taneční, pohybové a hudební divadlo na zahradě kostela sv. Jakuba Většího)

 

Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla

18.00 h                  Otevření kostela

18.10-19.00 h      Koncert duchovní hudby

19.00 h                  Prohlídka kostela s výkladem

Nahoru