Selské slavnosti na statku s tisíciletou historií

Verze pro tisk |

Organizace spojených národů se rozhodla upřít v letošním roce pohled lidstva k půdě a vyhlásila jej Mezinárodním rokem půdy. Cílem této iniciativy je zejména zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy a jejího udržitelného obhospodařování.

Asociace soukromého zemědělství, která se tématu půdy a její ochrany věnuje dlouhodobě, proto v jeho rámci pořádá přímo na statcích svých členů šest Selských slavností určených jak odborné veřejnosti, tak lidem z obcí a měst, a to včetně naučného a zábavného programu pro rodiny s dětmi.

Ten je velmi bohatý, připravený ve spolupráci s osvědčenou společností Park tři věže, nechybí ani možnost prohlídky hospodářství či nákupu farmářských produktů. Součástí každé akce však je i půldenní seminář, zaměřený vždy na jedno konkrétní a zásadní téma týkající se půdy. Probíhá formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci organizací, ale i samotnými sedláky a vlastníky půdy.

„Několik akcí tohoto typu jsme na statcích našich členů uspořádali již v loňském Mezinárodním roce rodinných farem. Jednoznačně se potvrdilo, že čeští sedláci, kteří hospodaří na rodinných gruntech, se mají čím pochlubit a že širokou veřejnost možnost lépe poznat tento typ hospodaření velmi láká. Čtyř celodenních slavností se vloni zúčastnilo téměř 20 tisíc návštěvníků,“ vysvětluje předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík a dodává: „Sedláci se dnes stávají hybnou silou ve všech oblastech zemědělské politiky, kterou se může náš stát chlubit jako přínosnou pro zlepšení účinné ochrany krajiny a především půdy. Kde jinde proto uskutečnit semináře spojené s tématikou půdy než právě na statcích?“

Letošní čtvrtá Selská slavnost se uskuteční v sobotu 12. září od 10 do 16 hodin na Statku Vodňanský v Blíževedlech na Českolipsku.

Tento statek s tisíciletou historií obnovuje rodina Vodňanských od roku 1992, kdy jí byl vrácen v podobě obvodových zdí v dezolátním stavu.
„Den, kdy naší rodině ráno patřil statek, polnosti, koně a krávy a večer už jsme nesměli vstoupit ani na dvůr, se z paměti vymazat nedá. Během tohoto dne si lidé z Blíževedel a okolí mohli vzít vše, co potřebovali, či se jim líbilo – zvířata, pole, stroje i nářadí. Kromě vystěhování mi nebylo umožněno odmaturovat, povinnou vojenskou službu jsem absolvoval u  PTP. V roce 1992, kdy nám byl zdevastovaný statek vrácen, z něj zůstaly vlastně pouze obvodové zdi,“ vzpomíná dědeček dnešního mladého hospodáře Miroslav Vodňanský.  

V současnosti už hospodářství opět plně funguje – na 465 hektarech půdy pěstují Vodňanští chmel, obilniny, olejniny a hrách, zhruba třetinu výměry zaujímají trvalé travní porosty, které slouží k chovu šedesátihlavého stáda masného skotu plemene limousine a několika koní. Výzvou do budoucna je pro rodinu dokončení oprav všech hospodářských i obytných budov statku. 
Selské slavnosti na statku v Blíževedlech přinesou zejména rodinám s dětmi skutečně bohatý program. Kromě možnosti prohlídky farmy včetně zemědělské techniky a mnoha druhů hospodářských zvířat také celodenní promítání dokumentárních filmů o zemědělství v kinostanu. Ale nejen to – pro děti bude připravena naučná stezka národního bohatství, řemeslná stezka, historická vesnička, bubnování se šamanem, ukázka dobových zbraní, šermování, malování na obličej, vystoupení skupiny Myš & Maš a mnoho dalších překvapení. 

alt
alt
alt
Nahoru