Terakotová armáda obsadila Forum Liberec

Verze pro tisk |

Celkem 12 terakotových vojáků, jednoho koně a samotného císařeČchin Š'-chuang-ti shlédnou návštěvníci OC Forum v Liberci na výstavě, kterou dnes oficiálně zahájil hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD), manažer OC Václav Císař a kurátorka výstavy Hana Navrátilová.

Bojovníci různých vojenských hodností coby představitele čínské terakotové armády - největšího mauzolea na světě, jsou rozmístěny ve všech patrech centra, císař hlídá vchod ze Soukenného náměstí.

„Nad touto výstavou jsme převzal záštitu, neboť pracovníci obchodního centra ukazují, jak lze spojit podnikatelské aktivity se zájmy regionu a občanů. Navíc na výstavu Terakotová armáda – osmý div světa mohou přijet žáci a studenti základních a středních škola a zdarma získat další informace z historie. Forum jim ještě k tomu zajistí dopravu a předá studijní pracovní sešity k historii Číny a terakotové armády,“řekl hejtman.

Legendární terakotová, neboli hliněná armáda Pchin-jin Prvního čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti (259 př.n.l. - 210 př.n.l.)  bude k vidění od 7. září do 3. října 2012. 

 

„Výstavou terakotové armády dáváme návštěvníkům možnost prohlédnout si alespoň část jednoho z nejcennějších artefaktů čínské historie, který se se brzy po svém objevení v roce 1974 stal stěžejní historickou pamětihodností vedle Velké čínské zdi. Věřím, že výstava zaujme a potěší všechny zákazníky a návštěvníky našeho centra,“uvedl Václav Řičář.

 

Pro zájemce, kteří si chtějí připomenout ojedinělý zážitek z této expozice, bude připraven prodej suvenýrů v podobě různých zmenšenin terakotových bojovníků na informačním stánku OC FORUM (východ na Soukenné nám.). Pro školy je navíc připraven speciální pracovní sešit s otázkami, na něž by studenti měli nalézt odpovědi právě u jednotlivých vystavených exponátů.

Terakotová armáda
Terakotová armáda byla objevena zcela náhodou. Roku 1974 několik čínských rolníků při kopání studny narazilo na úlomky uniformovaných mužů. Na místo se dostavil tým archeologů, který v dalších letech řídil a prováděl vykopávky a zkušební vrty. Do současné doby je nalezeno kolem 8 000 soch válečníků a 600 koní z terakoty a 125 vozů ze dřeva. Bojovníci jsou propracováni do nejmenších detailů, jsou vysocí metr sedmdesát až metr devadesát a váží od jednoho do tří set kilogramů. Každý z bojovníků má svůj vlastní výraz ve tváři a přirozenou pózu. Císař Čchin Š'-chuang-ti, který si armádu jako svůj posmrtný doprovod dal zbudovat, byl prvním císařem čínské feudální společnosti. Podařilo se mu sjednotit celou Čínu. Na budování hrobky využil práce 700 000 lidí z celé země. Celková plocha pohřebního areálu zabírá 46 km2 a původně měla tvar pyramidy. Stavební práce na hrobce trvaly 38 let. Zatím byla odkryta pouze třetina z celkového počtu všech bojovníků, ostatní stále zůstávají pohřbeni pod vrstvou hlíny. Stejně tak i jejich panovník - císař Čchin.

 

Terakotová armáda Prvního čínského císařepatří mezi nejvýznamnější a nejpůsobivější světové památky a je právem pokládána za ojedinělou raritu vzbuzující fascinaci a hluboký respekt již po dobu několika desítek let.

Terakotová armáda se stala ztělesněním čínské ideje vytvořit kopii světa živých v podzemní komnatě, v níž by mrtvý přebýval navěky.

Doposud objevená osmitisícová armáda unikátních vojáků, z nichž každý jest originál a není
jediný jako druhý, střeží několik tisíc let císaře Čchin Š'-chuang-ti na jeho posmrtné pouti.

Není divu, že je tento fenomén, který představuje v životní velikosti unikátní hliněnou posmrtnou armádu císaře, označovaný za Osmý div světa!
 

Císař Čchin Š'-chuang-ti (259 př.n.l. - 210 př.n.l.) byl prvním císařem čínské feudální společnosti. Podařilo se mu sjednotit celou Čínu, zavedl řadu opatření, sloužících k rozvoji ekonomiky a kultury, současně za účelem zabránění invazí severních kmenů vybudoval dlouhou zeď – prostředek proti nepřátelskému pronikání. První císař byl na druhou stranu velice brutálním a rozmařilým panovníkem. Aby dokázal kontrolovat myšlení, uchýlil se k pálení knih a pohřbívání učenců, jejichž názory odporovaly jeho názorům. Během své vlády současně spotřeboval obrovské množství financí
a lidské síly při svéhlavém budování své budoucí hrobky. Na budování hrobky využil práce
700 000 lidí z celé země. Celková plocha pohřebního areálu zabírá 46 km2 a původně měla tvar pyramidy. Stavební práce na hrobce trvaly 38 let.

Terakotová armáda byla objevena zcela náhodou. Roku 1974 několik místních rolníků narazilo při kopání studny na úlomky soch. O­d té doby probíhají až do současnosti rozsáhlé archeologické práce.

Do dnešního dne je nalezeno kolem 8000 soch válečníků a 600 koní z terakoty a 125 vozů ze dřeva. Bojovníci jsou propracováni do nejmenších detailů, jsou vysocí metr sedmdesát až metr devadesát a váží od jednoho do tří metráků. Každý z bojovníků má svůj vlastní výraz ve tváři a přirozenou pózu. Skutečně měli i zbraně, většinu z nich ale ukradly jednotky vzbouřených generálů při rabování hrobky. Některé se přesto zachovaly a dodnes udivují odborníky. Zejména bronzové meče, které se stále lesknou, jakoby dílnu opustily teprve včera. Původně byli všichni vojáci malovaní, když ale byly sochy odkryty a dostalo se k nim denní světlo, během několika hodin zoxidovaly a barva nenávratně zmizela.

Prozatím byla odkryta pouze třetina z celkového počtu všech bojovníků, ostatní stále zůstávají pohřbeni pod vrstvou hlíny. Stejně tak i jejich panovník - císař Čchin. Otevřít se ji nikdo neodvážil nejen kvůli obavám o osud pokladů ukrytých uvnitř ale i kvůli lidovým pověstem, podle kterých by ty, kteří by se o to pokusili, mohla postihnout zkáza.
Vzhledem k obrovskému historickému významu byla hrobka Prvního císaře zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Nahoru

Komentáře

Re: Terakotová armáda obsadila Forum Liberec

Neměl by ten hejtman dělat jinou práci, než šaškovat kolem pár panáků z hlíny? Pochopili ti politici za co berou peníze?

Nahoru