Vánoční koncert mimoňského sboru

Verze pro tisk |

Malé město pod severními svahy Jizerských hor s necelými třemi tisíci obyvatel, avšak s dlouhou historií, jenž sahá až do roku 1381 a první zmínky o tomto místě jsou dokonce už z r. 1211, spojené se stavbou dřevěné kapličky, která stála na místě dnešní baziliky Navštívení Panny Marie a legenda o jejím vzniku sahá dokonce ještě dál do historie a to až do roku 1159.

Hejnice jsou známé jako poutní místo s bohatou minulostí i současností, kdy se zde odehrává mnoho kulturních akcí. Za všechny lze zmínit alespoň tradiční festival trampské písně Jizerská nota, Svatohubertské slavnosti, varhanní koncerty a Hejnickou pouť - dnes už prakticky Městské slavnosti, které se váží k oslavám vysvěcení baziliky Navštívení Panny Marie.

A právě díky této bazilice – původně dřevěné kapličky přestavěné roku 1252 na kamenný kostel, ke kterému byl roku 1692–1696 přistavěn čtvercový františkánský klášter a roku 1721 bylo požádáno o výstavbu barokního chrámu, který byl 1. července roku 1725 slavnostně vysvěcen, se původně hornické městečko stalo významným poutním místem.

A nejen to. Jelikož Hejnice leží v Jizerských horách, je zde mnoho příležitostí k výletům do okolí. Jen namátkou např. Ořešník, z jehož vrcholu je vyhlídka do celého údolí říčky Smědé, která Hejnicemi protéká, nebo Smědavská hora, vysoká 1084m, pod jejímž jižním svahem má jeden z pramenů říčka Smědá, a na jejímž vrcholu je tzv. Borůvkový kámen s vrcholovou knihou, která je zde už od roku 1976, či přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.

A právě sem, do Hejnic do baziliky navštívení Panny Marie zavítá 13. prosince mimoňský pěvecký sbor Zpěvandule, který zde bude mít společně s dětmi ze základní a mateřské školy v Nové Vsi svůj další adventní koncert. V nádherném, akusticky velmi vděčném prostředí baziliky zazní krásné písně a koledy, které jsou pro toto prostředí jako stvořené.

Přijďte se zastavit, zmírnit předvánoční spěch, a léčit duši v krásném prostředí, při krásných tónech pěveckého sboru Zpěvandule z Mimoně.

alt
Nahoru