Znovuzrození Liberecké výšiny potěšilo i potomka rodu Liebiegů

Verze pro tisk |

Legendární Liberecká výšina se první únorovou sobotu po 15 letech znovu slavnostně otevřela. Nahlédnout po více jak deseti letech do romantického hrádku v lese nad libereckými Lidovými sady a užít si program pro celou rodinu, si nenechaly ujít tisíce lidí.

Slavnostní přestřižení pásky na novém mostě, nikoli zvedacím, nad obnoveným vodním příkopem chutí provedli Petr Patrman, předseda družstva PLP INVEST, které Výšinu zrekonstruovalo, Božena Kosinová, dřívější provozovatelka Výšiny, a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch Hana Maierová.

„Vím, jak je těžké zachránit kulturní památku. Jsem ráda, že tady se to podařilo a že Liberecká výšina bude sloužit nejen Liberečanům, ale všem návštěvníkům města a Libereckého kraje, a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu v našem regionu,“ řekla v úvodním slově mimo jiné náměstkyně.

Libereckou výšinu nechal v roce 1901 vybudovat Heinrich Liebieg. Potomek slavného rodu Paul Liebiegů poslal novým majitelům a provozovatelům dopis, který při slavnostním otevření a přečetla překladatelka Dagmar Neumanová:

„Vysoce vážení majitelé Liberecké výšiny,

Přede dvěma dny mi bylo zprostředkováno Vaše laskavé pozvání ke znovuotevření Liberecké výšiny (Hohenhabsburg – přeloženo Vysoký Habsburk, v lidové mluvě Liebegwarte neboli Liebiegova strážní věž) po renovování, včetně malé přístavby.  Za to bych Vám chtěl, také jménem mé rodiny, zcela srdečně poděkovat!

Mějte prosím porozumění pro to, že k tomuto termínu nemůžeme být bohužel přítomni. Což je mně, tak jako též mým sourozencům, případně rodinným příslušníkům, neobyčejně líto! Z Vašeho vlastního okolí bude i Vám známo, že staří lidé, kterými jsme se během času stali, již nejsou tak rychlí, jako kdysi. Velice nás to mrzí zvláště v tomto případě, zejména když jsme ty mnohé dobré činy mého prastrýce Heinricha Liebiega neustále obdivovali a tomu odpovídajíce jej vysoce ctíme!

Před několika dny skončila ve Frankfurtu nad Mohanem výstava s několika exponáty ze sbírky Heinricha Liebiega. Nejenom členové rodiny, nýbrž zcela mnoho zájemců o umění výstavu obdivovalo. Na tomto místě bych chtěl městu Liberec, ale především panu Dr. Janu Mohrovi ze Severočeského muzea v Liberci a řediteli Janu Randáčkovi z Oblastní galerie v Liberci ještě jednou poděkovat, že umožnili, aby se tato velkolepá výstava ve Frankfurtu nad Mohanem konala!

Podle mých dosavadních informací musel být můj prastrýc Heinrich Liebieg člověk pro sebe, spíše tichý, skromný, se smyslem pro umění. Jemu ale záleželo na blahu a lpění nejen na jeho rodině, nýbrž především na jeho spoluobčanech, jeho české vlasti. Tak nechal na oblíbeném výletním místě svého otce Johanna Liebiega, na takzvané Kovadlině, postavit Hohenhabsburg. To se stalo pro blaho všech občanů města Reichenberg/Liberec, aby se mohli po procházce nad městem zotavit a občerstvit.

Také my jsme Vám vděčni, že jste nechali zrestaurovat toto svědectví pro lásku k občanům města Liberce/Reichenberg. Zacházejte s tímto výletním místem se ctí také v budoucnosti! Je to přece obzvlášť pěkný bod v jedinečných Severních Čechách!

Samozřejmě uskutečníme návštěvu na NOVÉM HOHENHABSBURGU tak brzy, jak jen to bude možné.

Ve jménu rodiny Liebieg Vám přeji pěknou oslavu k novému slavnostnímu otevření, která nechť probíhá zcela radostně! Paul Liebieg.“

Slavnost vrcholila zabíjačkovými hody, dětským maškarním plesem a pro dospělé maškarním plesem hraběte Drákuly.

Návštěvníci Liberecké výšiny, její věž je postavená z kamenů z rozebraného kostela v Norinbergu, má 107schodů a je v ní umístěna rakev s upírem. Z věže je vidět Liberecká kotlina i Ještěd.  Kromě vyhlídkové věže a výletní restaurace zde přibyly také wellness a malý hotel. Interiér restaurace je vyzdoben fotografiemi a texty z historie Výšiny.

„Podařilo se také navýšit kapacitu sálu na více jak sto míst. Noví majitelé tu vytvořili i malé jezírko.

Na Liberecké výšině se plánuje obnovení tradičních pátečních a sobotních zábav se živou i reprodukovanou hudbou,“ prozradila za organizátory slavnostního otevření Hana Šmídová.

Stavitelé použili n stavbu v roce 1901 či kameny ze zbouraného kostela.  Až do roku 1966 měla svou původní podobu, pak se různě opravovala, až poněkud změnila svou podobu. Uzavřena byla v druhé polovině 90. let. Liberecká výšina byla opravena s přispěním dotace z Evropské unie ve výši 38 milionů korun, celkové náklady dosáhly 63 miliónů Kč.

K Výšině lze dojít pěšky, přijet na kole, v zimě i na běžkách a vyjedou i motoristé.

Nahoru