V neděli se otevře více než stovka podstávkových domů

Verze pro tisk |

Poslední květnovou neděli se již pojedenácté koná oblíbená akce, která nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do běžně nepřístupných interiérů podstávkových domů, specifických staveb oblasti tzv. „Trojzemí“

„Den otevřených podstávkových domů a následně červnový Den lidové architektury jsou aktivitami, na jejichž organizaci se Liberecký kraj významně podílí. Pro všechny návštěvníky je to jedinečná příležitost obdivovat toto výjimečné kulturní dědictví našeho kraje, v případě podstávkových domů i německých a polských sousedů. Osobně velmi doporučuji si některý z přístupných domů prohlédnout,“ vybízí k návštěvám statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová.

Do specifického světa této lidové architektury bude možné na vybraných místech nahlédnout od 10:00 do 17:00 hodin. Kompletní seznam všech 104 otevřených podstávkových domů na území Česka, Polska a Německa je uveden na turistickém webu Libereckého kraje. Zájemci si budou moci prohlédnout třeba tzv. Führichův dům v Chrastavě, podstávkový dům v Luhové ulici v Raspenavě nebo objekt bývalého hostince „Pod Lipami“ v Bílé.

Historie podstávkových domů se datuje cca do 15.-16. století, kdy došlo v našem regionu mistrovským způsobem k propojení hrázděných (německý vliv) a roubených (slovanský vliv) konstrukcí v rámci jednoho objektu. Na území Evropy se jedná o jedinečný stavební styl, který se po staletí vyvíjel a podřizoval požadavkům jednotlivých generací. Pro žádný jiný typ stavby není tak charakteristická individualita, která předurčuje podstávkové domy k tomu, aby každý z nich byl unikátem. Přijměte tedy pozvání do „krajiny podstávkových domů“, která spojuje příhraniční oblasti Čech, Saska a Dolního Slezska.

Do konce dubna se mohli zájemci přihlásit i na celodenní autobusovou exkurzi za podstávkovými domy v Čechách, Polsku a Německu, kterou v rámci této ojedinělé akce pořádá Liberecký kraj a Místní akční skupina Frýdlantsko. Liberecký kraj se finančně podílel na dopravě, a tak putování krajinou podstávkových domů je pro přihlášené bezplatné. 

alt
alt
Nahoru