FBC se proti trestu odvolá, Jiří Stožický končí u „A“ týmu mužů

Verze pro tisk |

Vyjádření FBC ke kauze neoprávněného nastoupení staršího žáka v kategorii juniorů. Jiří Stožický byl odvolán na základě trestu od mužského a juniorského „A“ týmu. Vedení FBC předá celý podnět Odvolací a revizní komisi ČFBU s žádostí o přehodnocení neúměrného trestu, který je zároveň i jeden nejtvrdších v historii českého florbalu. Vedení FBC plánuje na příští týden veřejnou debatu s fanoušky, rodiči, hráči a zástupci médií na téma juniorské kauzy a vyhodnocení play off mužů. Ta proběhne v úterý 12. dubna od 17:15 v zasedací místnosti sportovní haly.

Dne 5. 3. 2016 nastoupil starší žák Jakub Knespl neoprávněně v juniorské soutěži na jméno Václava Kasala, tedy hráč nižší věkové kategorie v kategorii vyšší. Dle našeho názoru je třeba brát v potaz věk Jakuba Knespla. Jedná se o chlapce ve věku 14 let, který, stejně jako drtivá většina jeho vrstevníků, nezná do detailu řády ČFbU. Svou rozumovou vyspělostí není schopen posoudit oprávněnost či neoprávněnost nastupování v jednotlivých věkových kategoriích, natož zvažovat z toho vyplývající důsledky.

V mládežnických kategoriích hrají především děti, které mají rády florbal nadevše. Nemají ponětí o všech pravidlech, vyjma pravidel herních. Jsou v pozici, kdy trenér je pro ně hlavní autoritou a nebývá zde prostor pro diskuse či ovlivňování trenérského rozhodnutí o sestavě či soupisce na zápas ze strany hráčů. Nastoupí do zápasu tak, jak trenér rozhodne. Tím se mládežnické soutěže výrazně liší od soutěží dospělých. Bylo bezesporu hrubou chybou Jiřího Stožického nasadit staršího žáka za juniory. Dalších dvacet hráčů ale ten den hrálo zápas tak jako každý jiný, bojovali o postup do juniorské extraligy. V konkrétním případě Jakuba Knespla se jedná o talentovaného hráče, který má a jistě ještě bude mít přínos pro českolipské juniory, potažmo český florbal. V tuto chvíli ovšem svou herní úrovní nepřevyšuje juniorský průměr.

Následné zapírání Jiřího Stožického považujeme za selhaní jednotlivce včetně jeho nátlaku na rodiče, kteří na jeho popud situaci řešili nešťastně psaným e-mailem. Nutno ovšem podotknout, že v počátku byl klub FBC Česká Lípa v dobré víře, že k takovému porušení pravidel opravdu nedošlo. Jsme si plně vědomi, že tyto kroky Jiřího Stožického, byť patrně vedené v dobré víře napravit svůj zkrat, pouze vyhrotily celý případ a dostaly do nesprávného světla celý českolipský florbal, sport číslo jedna v našem mikroregionu, který si své jméno vybojoval dlouholetou poctivou prací s mládeží i fanouškovskou obcí.

Na obranu lživé výpovědi Jiřího Stožického i zmíněného emailového vyjádření musíme upozornit, že se jednalo o lež z lítosti, neboť v sázce byl celý mládežnický celek, který tvrdě trénoval a svoje snažení úročil na turnajích. Díky svým výsledkům se kluci probojovali až do boje o extraligu a tento sen jim trenér svoji chybou nechtěl vzít. „Rád bych se omluvil klubu FBC Česká Lípa za poškození jeho dobrého jména a Jakubu Knesplovi za způsobené potíže. Jakub Knespl o tom, že startovat nemůže, nevěděl, stejně jako jeho rodiče. Rozhodnutí bylo pouze na moji odpovědnost, netušil jsem, jaké může mít nasazení 14letého hráče do juniorského utkání následky. Vše mě mrzí nejen vůči klukům, se kterými jsme společně prožili úžasnou sezónu a díky mému rozhodnutí si nemohou vychutnat zaslouženou třešinku na dortu, ale i všem fanouškům a podporovatelům klubu, kteří za ním stojí,“ vyjádřil se ke kauze Jiří Stožický.

Klub FBC Česká Lípa samozřejmě celou záležitost řešil, Jiří Stožický se poté přiznal i disciplinární komisi, což zcela jistě považujeme za projevení účinné lítosti, neboť k ní došlo ještě před vydáním rozhodnutí a v době projednávání celé věci.

S ohledem na shora uvedené se k uděleným trestům budeme žádat u Odvolací a revizní komise o toto:
a) Zrušení trestu Jakuba Knespla zastavení závodní činnosti na čtyři měsíce.
Jak už jsme uvedli v úvodu odvolání, jedná se o dítě ve věku 14 let, které není schopno posoudit následky svého startu v kategorii juniorů a už vůbec není v jeho moci jezdit do Prahy a účastnit se zasedání komise. Jakub Knespl se „provinil“ neznalostí řádu, nikoli jeho záměrným porušením. Případný trest by zásadně ovlivnil jeho působení v nově se tvořící reprezentaci do 16 let a potažmo by mohl vyvolat negativní postoj k florbalu.Samotný způsob řešení celé situace, především ten mediální, který považujeme vzhledem k věku hráče od ČFbU za velmi necitlivý, je pro něj dostatečným trestem.

b) Zrušení trestu vyloučení ze soutěže 8XJ2 v sezóně 2015/16. Boj o juniorskou extraligu byl výsledkem celosezonního se snažení kluků, jež mají na tom obrovskou zásluhu. V posledním zápase za ně sice startoval starší žák, ale musí být brán zřetel na věk a výkonnost Jakuba Knespla. Budeme-li vycházet z ustanovení Soutěžního řádu, konkrétně z článku 5, bodu 5.3. písm. e), neoprávněné nastoupení hráče nižší věkové kategorie ve vyšší se přednostně trestá pořádkovou pokutou a dále z článku 13, bodu 13.2. písm. h) III), kde je uveden v demonstrativním výčtu provinění, jež vedou ke kontumaci utkání jako důvod nastoupení hráče v nižší věkové kategorii, což není naším případem. Je jasně dána vůle zákonodárce při psaní legislativy trestat zejména nastoupení hráče v nižší věkové kategorii.

Stojíme si za tím, že nedošlo k natolik závažnému provinění, aby byl trestán celý mládežnický tým. Tato mládež je v tuto chvíli ještě nezkažená předsudky, a zhatit tak jejich sen by mohlo mít na ně psychologický dopad. Chloubou florbalu je dlouhodobě dobrá práce s mládeží, motivace ke sportu ovlivňuje její životní styl a způsob vedení života i v budoucnu. Musíme je učit ctít pravidla fair-play, ale především na hřišti, kde je v jejich moci fair-play ovlivnit, nikoliv je trestat za rozhodnutí jiných.

Žádáme o vrácení juniorského týmu FBC Česká Lípa do baráže o juniorskou extraligu, aby byl naplněn řádný předpis soutěže a všechna očekávání hráčů, jejich rodičů, kamarádů a fanoušků.

c) Přehodnocení výše peněžité pokuty, neboť není adekvátní k provinění. Její výše je rovněž neúměrná k rozpočtům klubů, především budeme-li se soustředit na zdroje a jejich náročné získávání. Je známo, že florbal v tuto chvíli není pro sponzory natolik atraktivní jako jiné populární sporty.

d) Stažení článku Lubomíra Skály z webových stránek www.ceskyflorbal.cz. Vrhá nepřiměřeně negativní pohled na klub FBC Česká Lípa. Tento klub výborně pracuje s mládeží, udává v městě životní styl, stahuje k sobě davy fanoušků a s tím spojený zájem města a kraje. Už nyní znamená vydání podobného článku pro českolipský florbal malou sportovní tragédii.
Článek rovněž špiní jméno Jakuba Knespla a nerespektuje fakt, že se jedná o nezletilého. Jeho jméno je vláčeno na sociálních sítích, Jakub musí čelit anonymním telefonátům a zájmu medií, je vystaven neúměrnému tlaku z okolí.
Celý text se v mnohém blíží spíše bulvárnímu článku, než objektivní žurnalistice publikované oficiálním florbalovým orgánem. Používá v titulku slovo „podvod“, ale dále není situace objasněna a nejsou uvedena veškerá fakta. Nejedná se ani o případ, který „český florbal nepamatuje“, poněvadž jsou známy i závažnější provinění a nutno upozornit na fakt, že nastupování mladších hráčů za starší je bohužel častým postupem, který volí řada klubů, aby motivovala talentované hráče k ještě lepším výsledkům.

Akceptujeme uložený trest Anetě Slané i přesto, že se v této kauze vědomě ničím neprovinila, neboť o výpomoc na zápase proti Chebu byla požádána Jiřím Stožickým, který vyplňoval zápis, a Jakub Knespla osobně neznala, aby byla schopná posoudit, zda se jedná o Václava Kasala či ne. Jednalo se tak z její strany o administrativní pochybení, nikoli záměr.

Posledním bodem odvolání bude trest pro Jiřího Stožického, se kterým se ztotožňujeme a na jeho bedra nakládáme další opatření v podobě vyloučení z působení v mužském A týmu a dalším působení v kategorii juniorů a dorostenců. Jiří Stožický je rovněž připraven složit své funkce v ČFbU. Pan Stožický veškeré tresty plně akceptuje, uvědomujeme si závažnost svého rozhodnutí a snaží se celou situaci napravit. Bude se v budoucích letech věnovat nižším věkovým kategoriím, nadále bude pomáhat s jejich florbalovou výchovou, poněvadž i přesto, že se provinil, jeho schopnosti a vědomosti je třeba využít a dále úročit. Klub FBC Česká Lípa mu v tom i přes jeho selhání a trest, který obdržel, je připravený podat pomocnou ruku a dát mu druhou šanci s ohledem na roky jeho práce věnované nejen českolipskému florbalu.

Tato tvrdá zkušenost pro celé FBC Česká Lípa nás samozřejmě vede i k rozšíření celoklubové osvěty mezi všechny hráče i funkcionáře, aby se podobný případ ve spojitosti s FBC Česká Lípa již v budoucnu neobjevil.

vedení Floorball Club Česká Lípa

Nahoru

Komentáře

Re: FBC se proti trestu odvolá, Jiří Stožický končí u „A“ ...

Tak. Mně je líto jen toho kluka - chtěl hrát. Ale před disciplinárku mohl.

Nahoru